Affordable Access

Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti

Authors
Publisher
Croatian Institute of History
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Miho Barada (1889
  • – 1957
  • )
  • Hrvatska Srednjovjekovna Povijest
  • Pomoćne Povijesne Znanosti (Latinska Paleografija
  • Diplomatika
  • Kronologija)
  • Filozofski Fakultet Sveučilišta U Zagrebu
  • Odsjek Za Povijest
  • Nastava

Abstract

Unutar znanstvenoga rada Mihe Barade (1889. – 1957.) hrvatska ranosrednjovjekovna povijest i pomoćne povijesne znanosti zauzimaju važno i istaknuto mjesto, odnosno ta dva područja u potpunosti prevladavaju u njegovu opusu. Još od studentskih dana na Filozofskome fakultetu zagrebačkoga Sveučilišta, a posebno nakon završetka školovanja/specijalizacije u Vatikanskoj školi za paleografiju, diplomatiku i arhivistiku (Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica) Barada je pokazivao izražen interes za latinsku paleografiju, diplomatiku i kronologiju tako da je već 1933. bio imenovan honorarnim nastavnikom za pomoćne povijesne znanosti (pomoćne historijske nauke) na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. U tome statusu ostao je do 1940., a nastavu je držao do 1943. godine. U radu će se posebno i u nekim segmentima vrlo detaljno prikazati znanstveno-nastavni rad Mihe Barade na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i to prvotno kao nastavnika iz pomoćnih povijesnih znanosti, a potom kao profesora hrvatske srednjovjekovne povijesti držeći nastavu iz toga predmeta od 1938. do 1954. godine, tj. do umirovljenja. Na temelju spisa iz Arhiva Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iznijet će se podaci o predmetima (kolegijima) i satnici koje je Barada držao te ujedno pratiti njegova znanstvena istraživanja i objavljivanje radova. Uz to nekoliko riječi posvetit će se i njegovu doprinosu organizaciji i realizaciji tečajeva te predavanja iz latinske paleografije održavanih u onodobnome Historijskom institutu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments