Affordable Access

Estatut del discurs cristià sobre Déu en la cultura moderna

Authors
Publisher
Facultat de Teologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RCatT XVl2 (1990) 369-386. @ Facultat de Teologia de Catalunya. ESTATUT DEL DISCURS CRISTIA SOBRE DÉU EN LA CULTURA MODERNA1 por Josep HEREU 1 BOHIGAS 1. Secularització de la teologia cristiana en el pensament modern Evangelista Vilanova, en el primer volum de la Historia de la Teologia cristiana, escriu: «LYedat mitjana concebé el pensament com a materia a transmetre. Al cim, Déu que s'expressa en els llibres revelats; en aquests textos hom hi troba tota la veritat; el Verb és en darrer terme el primer Doctor. De Déu, la revelació passa jerhrquicament als ingels, després als homes; entre els homes, els apdstols i els profetes estan al capdamunt; després els pares de l'Església, després el doctor o professor, que ensenya als estudiants la veritat. En aquesta jerarquia magistral l'ensenyament es comunica en cascada (...) L'escola -continua més endavant E. Vilanova- només és un cas particular en un univers totalment escolar, on la veritat és un bé preciós que hom rep i dóna. L'edat mitjana no és escolastica per atzar; ho és perque la seva visió del rnón esta centrada en un Déu que ensenya l ' ho rne~~ . En aquesta visió del món, I'estatut de la teologia era un estatut privilegiat, fins al punt que rebia el qualificatiu de regina scientiarum, com recorda Kant3. Perd la visió del rnón de l'epoca medieval és diametralment oposada a la concepció del rnón de l'home modern, no tant pel que fa als continguts de la reflexió com pel metode d'accedir a la veritat. El centre incontestat de la visió medieval del rnón és Déu, mentre que el centre de la concepció moderna del rnón és l'home. El sa- ber, a la vegada, per a l'home modern és una conquesta, no un aprenentatge en 1. Aquest tema ha estat objecte d'estudi, entre altres, per part de L1. DUCH, Religió i rnón modern, Montserrat 1984, i J. GIL, Teologia de la religió 1, dins Revista Catalana de Teologia XII (1987) 337- 410; 11, dins RCatT XIII (1988) 59-114; i 111, dins RCatT (1988) 315-363. La perspectiva que jo ado

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments