Affordable Access

Толерантність як складова українського національного характеру

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • B Philosophy (General)
  • H Social Sciences (General)

Abstract

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAF0F3E3EBE8E920F1F2B3EB20E7E1B3F0EAE020EEF1F2312E646F63> ББК 60.524.251+60.027+60.028,13 Т52 УДК 316.647.5+172.3 Т52 Рекомендовано до друку вченою радою університету, протокол №1, від 31 серпня 2007 року. За повного або часткового відтворення матеріалів цього видання посилання на нього обов'язкове. Висловлені у виданні думки належать виключно авторам. Редакційна колегія: В.О. Бакальчук М.А. Козловець В.С. Крисаченко Л.І. Мазука П.Ю. Саух (керівник) ГТ 1 • • • ^ •Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу” від 29 травня 2007 р. / За заг. ред. П.Ю. Сауха - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 124 с. У виступах учасників "круглого столу" розглянуті філософські аспекти проблеми толерантності, історичні корені проблем полікультурності та формування якостей толерантності в умовах глобалізованого світу, механізми толерантного спілкування і взаємодії в контексті міжкультурної та внутрішньокультурної комунікацій, а також висвітлені різноманітні форми прояву толерантності та інтолерантності в соціокультурному просторі сучасного українського суспільства. 60.524.251+60.027+60.028,13 © Ж итомирський держ авний університет імені Івана Ф ранка 2 ГРАБЧАК Кирило Костянтинович аспірант Національного інституту стратегічних досліджень Толерантність як складова українського національного характеру Проблеми толерантності у різних її вимірах давно вже є предметом розгляду науковців, політиків, журналістів. Питаннями толерантності опікуються і різні міжнародні інституції. Зокрема, 1995 року ЮНЕСКО ухвалила Декларацію принципів толерантності. У цій Декларації толерантність визначається як "повага, сприйняття та правильне розуміння багатоманітності культур нашого світу, наших форм самовираження та засобів проявів людської індивідуальності". Толерантність у етнополітичних відносинах, на тлі етнічних зіткнень і конфліктів нашого світу теж привертає значну увагу. У ць

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F