Affordable Access

Một số phương pháp xây dựng thang, bảng lương nghề công nhân trong các doanh nghiệp

Authors
Publisher
ISSI
Publication Date
Keywords
  • Methods
  • Wages Tables
  • Enterprises
  • Phương Pháp
  • Thang Lương
  • Bảng Lương
  • Doanh Nghiệp

Abstract

Bài viết khái quát 3 phương pháp xây dựng thang lương nhằm cung cấp căn cứ khoa học để áp dụng trong thực tế. Đồng thời các phương pháp xây dựng bảng lương cũng được tác giả đề cập nhằm mục tiêu để doanh nghiệp áp dụng dùng ể trả công cho người lao động một cách hợp lý, khuyến khích làm việc có hiệu quả.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments