Affordable Access

Aydın’ın İşgalinde Heyet-i Milliyelerin Sağlık Sorunlarına Bakışı

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • TıP Ve Devlet
  • Sosyal Tarih Ve Durumlar. Sosyal Sorunlar

Abstract

Ege Bölgesi, özellikle Tanzimat'tan sonra İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika'nın ekonomik ve kültürel yönden geniş çaplı etkinliklerine sahne olurken, sömürgeci devletler arasındaki rekabet, bu dönemde Yunanistan'ı ön plana çıkarmaktaydı. Böylece, 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildi. Ardından, 26 Mayıs'ta Yunanlılar Germencik ve 27 Mayıs 1919'da da Aydın'ı işgal etmekteydiler.Bu gelişmelerle birlikte, 6 ya da 7 Ağustos 1919'da Birinci Nazilli Kongresi toplanmış, Nazilli Heyet-i Milliyesi, Kuva-yı Milliye'nin personel ve iaşe ikmalini, para temini ve sağlık işlerini üstlenmiştir. Aydın cephesinde bulaşıcı hastalıkların çıkmasına engel olmak ve sağlık sorunlarını çözümlemek amacıyla Çine ve Nazilli'de birer hastane açılmakta, kurulan bu sağlık örgütü ile düzenli ordu kuruluncaya kadar, bir senelik süre boyunca cephenin ve cephe gerisinin sağlık işleri yürütülmekteydi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments