Affordable Access

Dubrovčanin Ivan Stojković (1390/95-1443) borac za jedinstvo Zapada i zbližavanje s Istokom

Authors
Publisher
The catholic faculty of theology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CROATICA CHRISTIANA PERIODICA čASOPIS INSTITUTA ZA CRKVENU POVIJEST KATOLičKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA U ZAGREBU GOD. VI. ZAGREB 1982. BR. 9 Članci i rasprave DUBROVčANIN IVAN STOJKOVIć (1390/95-1443) BORAC ZA JEDINSTVO ZAPADA I ZBLižAVANJE S ISTOKOM Ivica TOMLJENOVIĆ Ivan Stojković je ušao u povijest kao jedan od najistaknutijih teologa na crkvenom sa- boru u Bazelu (1431 - 1438), koji se nastavlja na onaj u Konstanci (1414- 1418), a jedan od glavnil1 zadataka bio mu je da okonča rascjep koji je u Crkvi nastao jačanjem husitskog pokreta. Većini sudionika na raspravama u Bazelu bilo je jasno da se jedin- stvo ne može očekivati bez temeljitih refonni u Crkvi i to, ksko su mnogi naglašavali, ,,počevši od glave". Jan Hus bio je 6. srpnja 1415. spaljen na lomači u Konstanci, ali ideološka bitka izme- đu katolika i husita time nije bila završena. Religiozna i politička pitanja su bila to- liko isprepletena da ni uz najstaloženije proučavanje, toliko stoljeća nakon samih do- gađaja, nije lako prosuditi što je čemu uzrok. Janu H usu je bila obećana osobna si- gurnost i zato je došao na sabor u Konstancu ali je kasnije bio izigran i osuđen, paje sasvim razumljivo da su se teolozi iz Praga s dosta nepovjerenja uputili u Bazel. Niti jedan masovni pokret u povijesti nije samo plod ideja koje bi nastale u glavi jednog jedinog čovjeka, gotovo uvijek se tu radi o odrazu cijelog niza povijesnih okolnosti i .borbe raznih političkih interesa. Tako ni husitski pokret ne nastaje iznenada, niti mu je Jan Hus jedini začetnik. Husa se ne može odvojiti od Wycliffa u Engleskoj koji je od 1374. na čelu pokreta onih koji se svim silama bore protiv papinstva, i to zastupa- jući moć države. Wycliff zalltijeva refonnu Crkve a izvori njegove inspiracije sežu do valdenza i, možda manje poznatil1, lolarda. Poslije Wycliffove smrti (1384), Henrik IV. se silovito okomljuje na njegove sljedbenike i oni kao pokret praktično nestaju. Njihova nauka međutim nije iščezla i kao da se ponovno utjelovljuje u

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F