Affordable Access

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінансово-економічний аналіз підприємств МГ” для студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 – „Менеджмент організацій”

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2009

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА До друку затверджую Заступник декана ФЕ і П Проректор з інформаційних та з методичної роботи інноваційних технологій ______________ Пан М.П. ______________Яковицький І.Л. КОСТЮК В.О. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ МГ” (для студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій”) Харків – ХНАМГ – 2009 Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінансово-економічний аналіз підприємств МГ” для студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 – „Менеджмент організацій”/ Укл.: Костюк В.О. - Харків: ХНАМГ, 2009.- с. Укладач: В.О. Костюк Програми побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Рецензент: доц., к.е.н. А.І. Зіньковська Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки (протокол № 1 від 27.08.2009 р.) © Костюк В.О., ХНАМГ, 2009

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments