Affordable Access

La Sismicitat de Catalunya

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La sismicitat de Catalunya* Eduard FONTSERE i RIBA No sé si és un bon comencament del curs de la Societat Catalana de Geografia venir a parlar-hi de terratremols. Pero mentre la Geografia pura s'entreté a descriure la nostra terra quan esta immobil i reposada, potser no sera de més dedicar uns moments a retreure els dies que Catalunya té mala jeia, que és cosa que també té de tant en tanto Ben mirat, no és pas el terratremol la característica més important de la terra catalana. De tot el que se'n pot dir, la part menys interessant són els moviments del subsol, De les zones de major inestabilitat del nostre planeta, n'estem completament al marge. Aquestes zones són, en primer lloc, les costes de l'oceá Pacífic, i, en segon lloc, una ampla faixa que travessa l'Ásia, passa pels paísos de I'Orient proper i va a morir a TAtlántic vorejant el sud de la Península Ibérica i l'África del Nord. Una altra zona, no tan conspícua, resse- gueix l'África Oriental des d'Abissínia fins al Natal, passant per la regió dels Grans Llacs. Els mapes de l'activitat sísmica mundial mostren d'una manera evident l'existencia d'aques- tes zones; pero, en realitat, no hi ha cap lloc en tota la superfície de la terra, ni en tota la su- perfície del fons del mar, que una hora o altra no es bellugui, i a vegades en proporcions catastrofiques, De les estadístiques que en l'actualitat es porten, resulta que el nombre d'aquests moviments desagradables s'acosta molt al milió per any. La majoria d'ells so- mouen alguns punts de les dues gran zones abans esmentades. Els altres, escampats pertot arreu, són sovint petites commocions sense conseqüencies, pero de temps en temps n'hi ha algun que passa de la mida, adhuc en paísos considerats generalment com a indemnes. .'Pel que pertoca concretament a Catalunya, val a dir que no estem pas lliures de les causes de terratremols regionals. El vulcanisme, encara que apagat, té una bella representació al nord-est del país, i totjust fa cinc-cents anys que les seves escorrialles fer

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments