Affordable Access

Download Read

Dels Caníbals

Authors
Publisher
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia

Abstract

Michel de Montaigne. Dels Caníbals MICHEL DE MONTAIGNE . DELS CANIBALS Estudi prcli.minar, traduccio i anotacio critica Ferran SArz I MATI:U 1) «ELS CANIBALS » DE MONTAIGNE I LA SEVA PROJECCIO MODERNA: HISTORIA D'UN EQUIVOC I Contrariament al que tantes vegades s ' ha escrit, el Des Cannibalcs, o cl Des Cocbes , o certs passatges de I'Apologie de tema etnologic, no van obtenir gairebe resso entre els contemporanis del seu autor , Michel dc Montaigne (1533-1592 ), ni van escandalitzar ningu; tot aixo, efectivament, arribaria a passar : perb molts anys despres. L ' unica excepcio a aqucsta apatia teoreti- ca,, ve donada en 1'ambit del pensament politico-social : eertes descripcions (la vida frugal dels indis , la seva carcnca de propietat privada, etc ) semblaven, de vegades , prescriptives .' I Occident encara tenia consciencia histbrica de molts fets aparentment remots ( el culte a la pobresa de quasi tots els profetis- mes mil • lenaristes ) que en aqucll moment, entre guerres de religio i revoltes de camperols famolencs , semblaven revifar perillosament '. L'exemple mes clar es Thomas Muntzer. Cal no oblidar tampoc la idea de Translatio Imperil en la que es basava l'obra de certs franciscans espanyols corn Martin de Valencia' o la de Nouvelle Vie que va impulsar la matcixa expedicio de Villegaignon en el bandol dels hugonots francesos' . L'exotisme america, en qualsevol cas, nodria i semblava confirmar certs utopismes , tot 1 que d'una manera completament vaga i borrosa que, tanmateix , rebia respostes contun- dents ( l'exegesi en clau esclavista de la Politica d'Aristotil per part de Juan Gines de Sepulveda ) ' . La resta , sorprenentment , semblava del tot anodi i in- digne d'estudi sistematic , com veurem ara. Lucien Febvre ha remarcat la profunda indiferencia dels europcus del se- gle XVI envers els nous decobriments geografics i les seves consequencies', coca que, se gg ons Levi-Strauss confirma l ' originalitat dels Essais, on la pers- pcctiva etnologica i,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F