Affordable Access

Els líders catalans a les eleccions al Parlament de 2006

Authors
Publisher
Eines per a l'esquerra nacional
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ESTIU 2008 EINES | 31 Els líders catalans en les eleccions al Parlament de 2006 Guillem Rico* | [email protected] La definició tradicional de la política es mou entorn el conjunt de teories sobre el govern de la societat i les activitats relacionades amb la gestió dels afers públics. Una perspectiva centrada en el debat de les idees que obvia que per la societat d’avui en dia té més força la imatge amb què embolcallem els projectes que el propi contingut en si. D’aquí la importància dels líders, la re- presentació d’un tot, la personificació de qualsevol pro- jecte col·lectiu. Malgrat que l’estudi de la influència electoral dels líders en les democràcies parlamentàries ha conegut un creixe- ment considerable en els darrers temps, encara és molt el que queda per descobrir sobre el fenomen de la per- sonalització del vot. La comunitat científica ni tan sols ha arribat a una conclusió ferma en relació a la qüestió bà- sica de si els candidats tenen una influència electoral re- * Professor de Ciència Política de la UAB 32 | EINES ESTIU 2008 Una condició indispensable per tal que els líders exerceixin un impacte en el comportament electoral és que siguin visibles, que la gent els reconegui i es mostri capaç fer-ne una avaluació llevant o no.1 La pregunta roman encara més oberta en l’àmbit, menys estudiat, de les anomenades «eleccions de segon ordre».2 La visibilitat dels líders és una de les condicions necessàries de la personalització del vot. quin impacte poden tenir els candidats en uns comicis als quals la ma- joria de la gent i els mitjans de comunicació concedeixen menys atenció i que sovint estan dominats per la dinàmi- ca de l’arena política principal? No obstant això, cal veu- re les eleccions al Parlament de Catalunya com un cas especial, entre altres factors perquè constitueixen l’àm- bit d’actuació «natural» i preferent dels partits catalanis- tes, unes formacions que conformen un sistema de com- petència radicalment diferent de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments