Affordable Access

Publisher Website

107P Porównanie planowania leczenia w brachyterapii przy użyciu stacjonarnego i przewoźnego aparatu RTG

Authors
Journal
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy
1507-1367
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
3
Identifiers
DOI: 10.1016/s1507-1367(98)70304-9

Abstract

Precyzyjna lokalizacja ułożenia aplikatorów dojamowych z układem źródeł względem narządów wewnętrznych i kości wpływa na wiarygodne wyznaczenie dawek w obszarze napromienianym. Materiał i metoda Analizą objęto 19 kobiet z nieoperacyjnym rakiem szyjki macicy leczonych radioterapią. Zastosowano teleterapię i brachyterapię. Do brachyterapii stosowano Cs -137, LDR. Czas napromieniania wynosił około 24h w każdej z dwóch aplikacji w brachyterapii. Określono dawki w obszarze zmiany nowotworowej zdefiniowanej przez pkt. A oraz narządach szczególnie wrażliwych na promieniowanie: w odbytnicy (R 1, R 2) i w pęcherzu (P). Pozycję aplikatorów wraz ze źródłami na podstawie dwóch ortogonalnych zdjęć RTG przednio-tylnego (AP/PA) i bocznego. Wyniki W tabeli przedstawiono dawki w pkt. A, P, R 1, R 2 dla położenia aplikatorów, zlokalizowanych przewoźnym i stacjonarnym RTG. Aparat Obszar napromieniany Rozkłady dawek R 1 [%] R 2 [%] P[%] Przewożny 100 77 56 40 Stacjonarny 100 88 62 50 Wnioski Różnice w rozkładach dawki dla zdjęć wykonanych stacjonarnym RTG i przewoźnym RTG wynosiły odpowiednio 11% w odbytnicy i 10% w pęcherzu dla przykładowego chorego. Przewoźny aparat RTG umożliwił łatwe wykonanie zdjęć przy łóżku chorego i tym samym kontrolę położenia źródeł podczas zabiegu. Ponadto zabezpieczał przed przesunięciem aplikatorów jeszcze przed zabiegiem.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments