Affordable Access

Nekoliko našašća novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NEKOLIKO NAŠAŠĆA NOVACA NA SKUPU U HKVATSKOJ I SLAVONIJI. V.1 Našašće italskih i afrikanskih novaca u Mazinu. Među najzanimivija našašća novaca u Hrvatskoj i Slavoniji spada veliko skupno našašće, koje se je prošle godine slučajno otkrilo blizu Mazina (županija ličko-krbavska, kotar gračački). Voda je bila izderala puteljak, što se spušta niže groblja preko Madžareva brda na lapačku castu, te su 21. lipnja 1896. Đukan i Rade Zavišić, prolazeći tamo, na samoj cesti na 30 koračaja od groblja a 35m- prije raskršća toga kolnika sa cestom u Dolnji Lapac našli komad bakrena novca (vidi nacrt si. 10). Kako su obojica znala, da je već prije godinu dana na istom mjestu Ilija Ilić, gradeći babicu, našao bio velik komad bakrene kovine, pođoše navodno sutradan, da mjesto pobliže istraže. Pridružiše im se i drugi kopači sa raznijeli strana, te u brzo nađoše ne doduše ni srebra ni zlata, kako su se nadali bili, ali zato ipak zanimivo numismaticko blago, naime veliku količinu bakrena novca i kovine. Novac nije bio naprosto u zemlju položen, nego je sa svili strana bio ograđen kamenim pločama u duljini od l m , širini od 0'60m i visini od 0'40 do 050 m ; gore i dole nije bilo nikakove ploče. Kao obično u takovim zgodama u tili se je čas razgrabilo i to našašće, jer je svaki od prisutnih sebi grabio, koliko je god mogao. Prvi, koji j e spasio jedan dio ovoga našašća i tim ga učinio pristupnim za znanstveno istraživanje, bio je mazinski učitelj Jovo S. Vojnović. Dobivši kakovih 40 komada, među kojima se je nalazio i najvrijedniji komad cijeloga našašća (najveći ulomak od a e s s i g n a t u m sa krmačom i slonom), predade ih presvijetlom gospodinu velikom županu Budi Budisavljeviću Prijedorskom u (lospiću. Presvijetli gospodin, koji se svojski brine za napredak arheološkog odjela narodnoga muzeja, što je tečajem od više no dvadeset godina u više puta dokazao, darivajući taj zavod mnogim lijepim starinskim predmetima, odmah te novce uz informirajući dopis pošalje muzejskomu ravnateljst

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F