Affordable Access

BARTIN İLİ ORMAN ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNİN ÜRETİM VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Authors
Publisher
SDÜ Orman Fakültesi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Bu araştırmada, Bartın ilinde KOBİ niteliğindeki orman endüstri işletmelerinin üretim ve teknolojik özelliklerini ortaya çıkarmak için anket çalışması uygulanmıştır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle toplam 75 işletmede gerçekleştirilen anket sonucu elde edilen bulgular tablo ve grafik olarak düzenlenmiş, konuya ilişkin analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre üretim ve teknolojik problemleri tespit edilmiş, çözüm önerileri sonuç olarak verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Orman Ürünleri Endüstrisi, Üretim, Teknoloji, Bartın, Sektörel İnceleme

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F