Affordable Access

Kvaliteta, sigurnost, sljedivost - Peradarsko meso EU porijekla

Publisher
ZADRUŽNA ŠTAMPA, d.d.
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

www.meso.hr 99 OBAVIJEST Kvaliteta, sigurnost, sljedljivost – peradarsko meso EU porijekla EUROPSKA UNIJA I SLOVENIJA ULAŽU U PROmOCIJU PERADARSKOG mESA U DRŽAVAmA JUGOISTOČNE EUROPE Zagreb, 12. ožujak - Europska unija i Republi- ka Slovenija predstavili su međunarodni projekt informiranja i promocije mesa peradi porijeklom iz Europske unije, a koji će se odvijati u četiri države jugoistočne Europe: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji. Putem opsežnog promocijskog programa, upoznat će potrošače s prednostima uključivanja peradskog mesa u svakodnevnu pre- hranu, te o važnim propisima kvalitete, sigurnosti i sljedivosti koje osiguravaju kvalitetnu hranu. S broj- nim promocijskim aktivnostima koje će se odvijati tokom tri godine realizacije programa, obnovit će KVALITETA, SIGURNOST, SLJEDLJIVOST - PERADARSKO mESO EU PORIJEKLA OBAVIJEST Kvaliteta, sigurnost, sljedljivost – peradarsko meso EU porijekla povjerenje potrošača u jedno od najomiljenijih vrsta mesa - peradsko meso. Web portal www.mojenajmeso.hr i www.perutnina- eu.eu, na kojem će ljubitelji dobre hrane naći mnogo korisnih i zanimljivih informacija u vezi s mesom peradi, te mnoštvo savjeta za pripremu ukusnih jela od ovog mesa, još je jedna od aktivnosti koje će se narednih godina odvijati u spomenute četiri države. Program “Kvaliteta, sigurnost, sljedivost – peradsko meso EU porijekla”, kojeg financiraju Europska uni- ja i Republika Slovenija, realizirat će Gospodarsko- interesno udruženje Mesne industrije iz Slovenije, a obuhvatit će i druge brojne aktivnosti informiranja i promocije, putem koji će potrošače upoznati s pro- pisima koji osiguravaju kvaliteta i sigurnost mesa peradi. Te vrijednosti se u prehrani sve više cijene. - “Potrošači se sve više zanimaju o važnosti sigurne i kontrolirane hrane, stoga ćemo im putem ovog projekta ponuditi sve potrebne informacije koje će im omogućiti da pred mnogobrojnim prehrambenim proizvodima naprave pravilan izbor hrane koja je

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F