Affordable Access

Case analysis of heat pump integration in district heating system

Authors
  • Rogoža, Artur
  • Šiupšinskas, Giedrius
  • Bielskus, Juozas
Publication Date
Oct 11, 2021
Source
VGTU
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

The installation of heat pumps in district heating (DH) systems is one of the most promising technologies to increase the efficiency of heat supply by using renewable energy sources and reducing heat carrier temperatures in the networks. The possibilities of installing heat pumps in DH systems are very wide, but most often the main purpose of their application is to increase the temperature of the supplied heat carrier at the heat substations of individual consumers or their groups. This paper describes a study that analyzed the possibilities of integrating an individual heat pump at a heat substation in a building to reduce the temperature of the heat carrier in the return line. The results of the study revealed the dependences of the reduction of the heat demand of the building from the DH network, the power of the heat pump, the coefficient of performance (COP), and the reduction of the return temperature. Article in Lithuanian. Šilumos siurblio integravimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje atvejo analizė Santrauka Šilumos siurblių diegimas centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemose yra viena perspektyviausių technologijų, padedančių padidinti šilumos tiekimo efektyvumą, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius ir mažinant šilumnešio temperatūras tinkluose. Šilumos siurblių įrengimo CŠT sistemose galimybės yra labai plačios, tačiau dažniausiai pagrindinis jų taikymo tikslas susijęs su tiekiamo šilumnešio temperatūros didinimu atskirų vartotojų ar jų grupių šilumos punktuose. Šiame straipsnyje aprašomas tyrimas, kurio metu buvo analizuojamos individualaus šilumos siurblio integravimo pastato šilumos punkte galimybės, siekiant sumažinti šilumnešio temperatūrą grįžtamojoje linijoje. Tyrimo rezultatai atskleidė pastato šilumos poreikio sumažėjimo iš CŠT tinklo, šilumos siurblio galios, naudingo veikimo koeficiento (COP) ir grįžtamosios temperatūros sumažėjimo priklausomybes. Reikšminiai žodžiai: centralizuotas šilumos tiekimas, šilumos siurbliai, žemų temperatūrų šilumos tiekimas, naudingo veikimo koeficientas (COP).

Report this publication

Statistics

Seen <100 times