Affordable Access

Publisher Website

59/Porównanie technik boostu klasycznego i jednoczasowego na podstawie „zysku terapeutycznego”

Authors
Journal
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy
1507-1367
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
9
Identifiers
DOI: 10.1016/s1507-1367(04)70915-3

Abstract

W technikach dynamicznych radioterapii możliwe jest zróżnicowanie dawki w napromienianym obszarze tak, aby uzyskać różne dawki w PTV, w CTV oraz np. w obszarze węzłów chłonnych. Celem pracy było porównanie dwóch sposobów napromieniania: klasycznego polegającego na zmniejszaniu pola napromieniania w czasie kolejnych etapów leczenia oraz boostu jednoczasowego (SIB) związanego z różną wartością dawki frakcyjnej w czasie jednego seansu napromieniania. Obliczenia wykonano dla różnych wartości dawek frakcyjnych, współczynników radiobiologicznych (repopulacji). Dla oceny różnych technik napromienia wprowadzono wzór, który uwzględnia TCP, wartości NTCP oraz ich wzajemne relacje. Zastosowanie wzoru na obliczenie zysku terapeutycznego (TG) pozwoliło stwierdzić, że stosowanie techniki boostu jednoczasowego (SIB) w stosunku do technik klasycznych może prowadzić do wzrostu zysku terapeutycznego, czyli zwiększenia wartości TCP, przy równoczesnym zachowaniu wartości NTCP, zachowaniu wartości TCP, a zmniejszeniu NTCP lub zwiększeniu wartości TCP i równoczesnym zmniejszeniu NTCP. Wykonano również symulację wpływu zwiększania dawki frakcyjnej na zysk terapeutyczny. Wnioski Zastosowanie wzoru na obliczenie zysku terapeutycznego pozwala na porównanie planów leczenia i wskazuje, że większa wartość TG jest osiągnięta dla techniki SIB. Przeprowadzone obliczenia wskazują, że nie można zwiększać dawki frakcyjnej do dowolnie dużych wartości, ponieważ funkcja TG (Therapeutic Gain) osiąga maksimum dla wartości rzędu 3 Gy w zależności od wyboru współczynników radiobiologicznych.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments