Affordable Access

Wiskunde 20 : vraagstukken bij het college

Authors
Publisher
Technische Hogeschool Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Mathematics

Abstract

- ---------------- TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN Afdeling Algemene Wetenschappen Onderafdeling der Wiskunde Vraagstukken bij het College Wiskunde 20 Voorjaarssemester 1978 -.-• = Technische Hogeschool Eindhoven :>ictaatnummer 2.216 =>rijs f. 4,50 Önderafdeling der Wiskunde en Informatica Vraagstukken bij het college Wiskunde 20 Inhouds beschrijving Vraagstukken bij het college Wiskunde 20 Voorjaar 1978 Week 1 Meetkunde in IR3 . 1 Week 2 Parametervoorstellingen van krommen in IR2 en IR3 . Hoogtekaarten. 7 Week 3 Continuïteit van functies IR2 -t IR. Raakvlakken. Partiële afgeleiden. 12 Week 4 Taylor in 2 variabelen. Analyse van krommen en oppervlakken. 17 Week 5 Richtingsafgeleiden en Extrema van functies van 2 variabelen. 22 Week 6 Multiplicatorenmethode. Doorsnijdingen van vlakken en rechten. 24 Week 7 Rekenen met matrices. Stelsels lineaire vergelijkingen. 28 Week 8 Normaalvorm van stelsels vergelijkingen. Vectorruimten. 37 Week 9 Lineaire afbeeldingen. Rotaties. Projecties. 43 Week 10 Inverteren. Determinanten. Eigenwaarden en eigenvectoren. 51 Week 11 Rekenen met lineaire deelruimten. Orthogonale lineaire afbeeldingen. 61 Week 12 Lengten van krommen. Oppervlakten van vlakke gebieden. 71 Week 13 Oppervlakten van gebogen oppervlakken. Inhoudsberekeningen. 75 Week 14 Inhouden. Zwaartepunten. Integralen met een parameter. 75 JdG, 6 Juli 2005 TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN Onderafdeling der Wiskunde Vraagstukken bij het college WISKUNDE 20 Voorjaarssemester 1978 ;', f ! I t - I - Week I l.I. Laat zien dat het punt (3,4) ligt op de rechte met parametervoorstelling ~ = (1,5) + À(2,-I). Bepaal de snijpunten van de rechte met de x-as en met de y-as. 1.2. Laat zien dat het punt (3,-21:2) ligt op de rechte x= (I,/:2) + À(-1:2,3). Bepaal de snijpunten van de rechte met de x-as en met dey-as. 1.3. Bepaal het snijpunt van de rechten x= (2,1) + À(1,3) en x- y + I = 0. 1.4. Bepaa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F