Affordable Access

A felelős társaságirányítás rendszerei nemzetközi kontextusban ----- Its title in English: The systems of corporate governance in international context

Authors
Publisher
Vállalatgazdaságtan Intézet
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Nemzetközi Gazdaság
  • Vállalati Vezetés

Abstract

Absztrakt: A részvénytársaság a modern gazdaság meghatározó szereplője: a nagyvállalatok jellemző jogi formája. Kialakulása a XIX. század fejleménye abban az értelemben, hogy a részvénytársasági forma tömeges elterjedését lehetővé tevő jogszabályok ebben az időszakban születnek meg a fejlett gazdaságokban. A vállalatkormányzás, vagy más szavakkal élve a felelős társaságirányítás módja és helyi megoldásai az adott ország történelmi fejlődésének eredményeként egymástól sok vonatkozásban eltérő nemzeti modellek formájában alakultak ki a világban. Az egyes vállalatirányítási modellek meghatározó jelentőségű keretfeltételeket alkotnak a vállalatok küldetésének és stratégiai céljainak kialakításában és megvalósításában, valamint a vállalati működés érintettjei kezelésének vonatkozásában. Alapjában véve, a felelős társaságirányítás két általános modelljét lehet megkülönböztetni. A tőzsdei piaci modell egyszerűbb társaságirányítási struktúrát hozott létre, melynek működésében erősen érvényesül a piac értékítélete. A szervezési megoldásokra építő vállalatkormányzási modell esetében a legfontosabb elem a társaság működésében operatíve is résztvevő tulajdonosok jelenléte a nyilvános részvénytársaságok esetében is. ----- Abstract: The joint-stock company is a determining player of the modern economy. It is the most widespread legal form of big business enterprises. This legal form is a result of the development of the legal structures in the twentieth century, which made the joint-stock company form available to a vast array of businesses. The corporate governance models and the local forms of it developed as the results of the historic development of the country and therefore show considerable differences in the world. The particular corporate governance models set a framework for the formulation and execution of business strategies and objectives and set conditions for the handling of stakeholder interests. The models of corporate governance may be arranged in two broad categories. The corporate governance structures are simpler and the market influences are stronger in the stock market oriented model. The most important element of the organisational model of corporate governance is the robust presence of influential owners, who participate actively in the management of the enterprise even in publicly listed companies.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F