Affordable Access

Drugarica direktor, gospođa profesor ili drugarica direktorica, gospođa profesorica?

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

113 Traumatološka bolnica, Ginekološka klinika. Leksikografski zavod nije zacijelo zavod leksikografa, nego zavod za leksikografiju, Arheološki muzej nije muzej arheologa, nego muzej za arheologiju i t. d. ' Prema našem današnjem jezičnom osjećanju pridjev filološki odnosi se i na filologiju i na filologe, filozofski i na filozofiju i na filozofe, anatomski i na ana- tomiju i na anatome. Zato su nam oblici filologijski, filozofijski, anatomijski i sl. zapravo nepotrebni, što dakako ne znači, da ih treba progoniti. Ali ne treba ih, po mom mišljenju, ni forsirati. Pridjevi na -ijski od navedenih grčkih imenica na -ija izumiru, kao što su već gotovo sasvim nestali iz upotrebe pridjevi od tih imenica sa završetkom -ički~. na pr. filozofički, pedagogički. DRUGARICA DIREKTOR, GOSPOĐA PROFESOR ili DRUGARICA DIREKTORICA, GOSPOĐA PROFESORICA? Zlatko Vince Nedavno je u našem časopisu (Jezik, II, 1954, br. 5.) pisao prof. dr. Mate Hraste o ženskim prezimenima osvrćući se na Maretićev zahtjev, što ga je ovaj jasno postavio prije 30 godina u predgovoru svojega korisnog i već popularnog *Jezičnog savjetnika«: da se ženska prezimena upotrebljavaju uvijek u ženskom rodu (na pr. Petrović, kada spominjemo ženu Petrovićevu, a Petrovićeva, kada mislimo na njegovu kćerku). S tim se Maretićevim savjetom i traženjem ne slaže u potpunosti već D. Kostić, kada II »Našem jeziku« govori o tom problemu, iako priznaje, da je zahtjev Maretićev potpuno u duhu našega jezika (Naš jezik, III, 1935). U spomenutom članku u »Jeziku« prof. dr. Hraste, priznajući načelno dobar Maretićev stav, ipak ne pristaje uz njegov zahtjev pa potaknut svakidašnjom na- šom današnjom jezičnom praksom odobrava, da se danas mogu upotrebljavati i onakvi oblici prezimena ženskoga roda, koji su jednaki muškima. Kada govorimo i mislimo o tom problemu, dolazi nam vrlo lako na pamet drugo jedno pitanje: je li dobro nazive ženskih (ponajviše akademskih, pa i drugih) zvanja upotrebljavati u muškom obliku? Pitanje je s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments