Affordable Access

Formigó diví, llum humana. Religiositat i modernitat en les esglésies d'estiueig del sud valencià (1959-1974)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 03 AGUAITS • 19-20 57 ARQUITECTURES DEL SEGLE XX Josep Ivars Pérez L'absència de connexió amb les corrents arquitectòniques nacionals i europees serà un mal endèmic en l'arquitectura de la Marina Alta i, amb menys intensitat, de la Safor. Una fràgil economia, basada en l'agricultura i, per tant, amb forts alts i baixos; una feble, per no dir nul·la, indústria -sols sobreïx la de la joguina a Dénia-; i una escassa població, minvada sovint per una continua emigració, podrien justificar aquest endarreriment. 1." El canvi de segle. Un altre panorama es dóna a la segona meitat del segle XIX. Amb una economia potent, basada en l'exportació de productes agrícoles, principalment pansa, són nombroses les eixamples urbanes i la construcció d'importants edificis, públics i privats, d'un ordenat academicisme, projectats i executats per mestres d'obra amb fortes arrels als seus llocs de residència'. La desaparició dels mestres d'obres, ja ben avançat el nou segle, no suposà cap millora per a l'arquitectura, sinó més bé tot el contrari: el seu lloc restà buit. Sols a partir dels anys 60 apareixeran els primer tècnics, sempre forans, obrint despatx als municipis de la comarca. Pràcticament des de principi del segle XX fins ben avançada la segona meitat sols tindrem, amb fortes limitacions, arquitectures importades, de València, principalment, i d'Alacant i d'Alcoi. Com no, a les primeres dècades del segle XX perdura una arquitectura hereva del academicisme del segle passat. L'antic repés (1905) a Pedreguer, actual seu de la Policia Municipal, sintetitza gran part de l'arquitectura de finals del XIX i principi del XX. Una composició classicista -sòcol, de pedra picada, fust i remat amb una significativa cornisa, sobre la qual descansa una balustrada; buits -portés i finestres- de mig punt, vorejats per una motUura, on destaquen la imposta i la clau; pilastres jòniques que modulen el ritme de la façana; lluït de morter de calç amb una falsa carreuada, etc. E

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments