Affordable Access

RUBRIKA UREDNIKA; PRIKAZ KNJIGE ZVONIMIRA JANOVIĆA "NAFTNI I PETROKEMIJSKI PROCESI I PROIZVODI"

Authors
Publisher
Croatian society for fuels and lubricants
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RU Legisa Gomzi OK RUBRIKA UREDNIKA goriva i maziva, 44, 3 : 177-180, 2005. 177 Poštovani čitatelji, Posebno mi je zadovoljstvo da u ime Hrvatskog društva za goriva i maziva, koje okuplja stručnjake koji se bave poslovima razvoja, proizvodnje i primjene ugljikovodičnih goriva i maziva i koje je preuzelo i obavilo poslove izdavača, kažem nekoliko riječi o knjizi prof. Janovića Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi. Djelovanje Hrvatskog društva za goriva i maziva oslanja se u najvećoj mjeri na segment naftnog gospodarstva koje je u Hrvatskoj već dugi niz godina među najrazvijenijim i najuspješnijim. Knjiga je tiskana kao sveučilišni udžbenik, a može biti i koristan priručnik. Radi se o kapitalnom i jedinstvenom djelu naftne struke kod nas koje obrađuje široko područje nafte i plina, proizvodnje njihovih derivata, te petrokemijskih proizvoda i njihove proizvodnje. Očekujemo da će informacije kojima ova knjiga obiluje biti korisne i zanimljive širem krugu stručnjaka koji nisu direktno angažirani na poslovima pridobivanja i prerade nafte i plina te petrokemijske proizvodnje. U posljednjih više od stotinu godina kemijska industrija predstavlja jedan od najvažnijih stupova impresivnog gospodarskog razvoja u svijetu. Moram podsjetiti da je i u našoj zemlji prisutan značajan segment razvojne, proizvodne i znanstvene aktivnosti u području koje obrađuje naša knjiga. Tako je u nas među prvima u Europi pred više od 120 godina proradila rafinerija nafte u Rijeci. Slijedio je dalji razvoj kemijske industrije i rafinerija sve do petrokemijske proizvodnje. Pred nama je već odavno dramatično potreban novi investicijski ciklus u modernizaciju tehnologije naših rafinerija. Potrebno je to zbog usklađivanja sa zahtjevima koje nameće razvoj uvjetovan nužnošću očuvanja okoliša i zdrave životne sredine, ublažavanja učinaka koji djeluju na promjene klime kao i štednje raspoloživih izvora energije fosilnih goriva – nafte. Taj nužni razvoj i ulaganje u modernizaciju rafinerija

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F