Affordable Access

Nekoliko uvodnih riječi. Novi časopis: Ekonomska i ekohistorija

Authors
Publisher
Society for Croatian Economic and Environmental History
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ekonomska i ekohistorija 5 Nekoliko uvodnih riječi Novi časopis: Ekonomska i ekohistorija Čovjek stvara povijest svojim životom, radom i ratom, ali i utječe na prirodu. Povezivanjem čovjeka i prirode dobije se ekohistorija kojom se sugerira da se interdisciplinarnim pristupom prevlada dosadašnje iskustvo kulture povijesnog mišljenja te usmjere istraživanja povijesti prema kulturnim izazovima te prirodi. U Hrvatskoj enciklopediji (sv. 3, Zagreb 2001.) pod natuknicom ekohistorija ili ekopovijest piše da je to “znanstvena disciplina koja proučava prošle ekosustave, te povijest interakcije čovjeka i prirode na različitim razinama. Ekohistorija tradicionalno istražuje svoj predmet na tri razine: 1) ekološkoj - značajke i funkcije nekog ekosustava koji obuhvaća biotičke i abiotičke sastavnice, 2) proizvodnoj - međuodnosi socioekonomske djelatnosti i prirodne sredine i 3) ideološkoj - značajke i promjene shvaćanja prirodne okoline. Zato je temeljna epistemološka orijentacija ekohistorije interdisciplinarnost i transdisciplinarnost u širokom rasponu, od geologije i klimatologije do antropologije i teologije”. Ekohistorija u svakom slučaju velikim dijelom obuhvaća djelatnosti socioekonomske historije, ali joj daje širi pogled. Zato smo ovaj časopis odlučili dugoročno usmjeriti interdisciplinarno - na temelju suradnje ekohistorije i socioekonomske historije. Dr. Miroslava Despot (Zagreb, 1912. - Zagreb, 1995.) jedan član prvog trolista gospodarskih povjesničara poslije Drugog svjetskog rata (dr. Mijo Mirković, dr. Rudolf Bićanić) nazivala je povijest kojom se bavila “kulturnom poviješću” te je takav predmet i predavala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu utječući na dr. Dragutina Feletara da svoja geografska istraživanja gotovo uvijek povezuje s poviješću. Dakako, vremena su utjecala na način pisanja, ali ipak se ova kulturna povijest, odnosno ono što mi danas zovemo ekohistorija, uspjela održati kontinuirano s većim ili manjim skretan

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F