Affordable Access

Editorial. De la vergonya a l'acte de justícia

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

238 34 UySl *. REVISTA DE GIRONA * NL.M, Í.IS SI-IMMIUU-, - ocruma; 200C1 Lletres * . Ll£TRES Entre dos silencis, entre dos autors: Aurora Bertrana i Joan Sales Marta Pascual "Ningú no reia ni parlava en veu alta. Fins la mainada jugava i plorava sense fer fressa com si encara tots els homes jaiessin morts al peu de l'església i els vius no tinguessin esma de protestar ni de plorar de tan esglaiats. L'únic testi- moni de vida el constituïa la font..«.(I) A les acaballes de la darrera guerra mundial, Aurora Bertrana, membre recent d'una comissió suïssa d'ajuda als països damnificats de l'Europa cen- tral, va arribar a un poblet de l'Haute- Saóne: Etobon. Allà, davant l'església, que romania tancada amb pany i clau, tots els homes del poble havien estat afusellats en massa en qualitat d'ostat- ges per venjar la mort d'un coronel assassinat pels rebels, és a dir, pels homes de la zona que, com a resis- tents, s'havien emboscat a les muntan- yes. Tots els morts estaven enterrats al cementiri dels afusellats. LLEFRES <». REVISTA DE GIRONA •*• Ntm. iiS st^ rpMHRH - ÍICIUBRÍ: zood *l4(j<jl35 La traducció de la novel·la al català va distorsionar l'original castellà amb modificacions lèxiques, estilístiques i narratives La realitat, embrió de la ficció? Bertmna explica(2) que el cementiri va ser el primer lloc que la comissió va visitar quan tot just acabava d'arri- bar aj poble. Aviat, van caure en mans de Bertrana uns papers d'un home vell que havia anat anotant, de manera "^olt sumària, els fets que s'havien produït. L'autor d'aquestes notes e%'o~ cava amb afecte i simpatia l'últim ofi- t-iai d 'ocupació nazi que hi havia hagut al poble. El fet que el vell emprés uns mots entendridors per referir-se a l'enemic va cridar molt l'atenció de Bertrana. La novel·lista, a través d'aquelles notes, va descobrir un militar rere el qual, malgrat que formava part del bàndol dels «dolents», s amagava un home esquinçat inte- riorment, un home

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments