Affordable Access

Euharistija i liturgijski pokret

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Euharistija i liturgijski pokret Postoje li dvije euharistijske pobožnosti V V ELIKA je, bez sumnje, snaga uma, koji je prožet jednom idejom. No ta jedna ideja mora biti temelj i veza bezbroja drugih, ta ideja mora unositi na svako područje sklad, mora sintetizirati, a ne kvariti i rušiti. Za mnoge se velikane veli da su imali jednu ideju-vodilju kroz život; ali za mnoge se ogorčeno tvrdi: s njima se ne da govoriti — imaju jednu jedincatu ideju. Između ova dva pola: genija i ograničenika ima bezbroj faza, u kojima ljudi, vođeni jednom idejom, titraju čas jednom čas dru- gom polu, bilo ka genijalnosti bilo k ograničenosti. Veoma bismo se čudili učenjaku, koji bi — od brige da istak- ne, kako je voda sav smisao zdenca, a ne sam zdenac, rupa — dao zatrpati zdenac i ostao tako bez vode, kojoj je za volju bio za- trpao zdenac. Primjer je smiješan i grub, ali se događa, dakako u finijim nijainsama. Njemački list B i b e l u n d L i t u r g i e raspravlja u ci- jeloj seriji članaka o objektivnoj i subjektivnoj pobožnosti i do- kazuje, da je prakršćanska pobožnost bila objektivna, dok je da- našnja čisto subjektivna:1 Stara pobožnost da je t e o c e n t r i č - k a, kojoj je središte Bog, a čovjek samo jedna točkica na dalekoj periferiji. Stoga prve kršćane da i nije zanimala osoba i ljudski život Isusov: »Isus« nije prije bio središte mišljenja i molitve, nego »Krist«, i to Kralj vječne slave, promatran u svijetlu paruzije — budućeg dolaska Gospodinova, Svetost i posvećenje nije bilo u to vrijeme nešto subjektivno nego bitno djelo same milosti — o p u s o p e r a t u m Asceza i djelatnost ljudska iščezavaju pred sakra- mentima. Prvi kršćani nijesu smatrali Euharistiju kao prisutnoga Isusa, kojemu se treba klanjati, nego kao Krista Žrtvu. — Ukratko, prva se pobožnost sastojala u svijesti, kojom je kršćanin prožet, da je krstom postao član Mističkoga Tijela Kristova . . . A onda su došli mali, individualistički Isusovci s razmatra- njem, ispitivanjem savjesti, duhovnim v

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F