Affordable Access

Uz temu: HRVATSKA VOJSKA - HRVATSKO DRUŠTVO

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Oružane snage Republike Hrvatske – OS RH (Hrvatska vojska), čije je osnivanje za Domovinskog rata obilježeno masovnim izravnim i neizravnim udjelom građana, nedvojbeno predstavljaju jednu od ključnih formativnih institucija suvremene hrvatske države. Njihov nastanak ne mijenja samo obilježja državno-administrativnih struktura (u odnosu na položaj vojnih struktura u prethodnom razdoblju) nego i ukupnu institucionalnu konfiguraciju hrvatskoga društva. S druge strane, javnost u modernim demokratskim društvima, pa tako i u hrvatskome, prerasta u aktera izvanredne važnosti u formuliranju nacionalnih vojno-sigurnosnih politika, čija je uloga dodatno pojačana u kontekstu novih izazova koje donosi promijenjeni posthladnoratovski geopolitički i sigurnosni ambijent. Raspoloženje javnosti postaje jednom od ključnih strategijskih varijabli, definirajući granice prihvatljivosti kojima i demokratski legitimirane političke elite moraju prilagoditi svoje djelovanje. Istodobno, svijest o javnoj percepciji problematike vezane uz oružane snage, sigurnost i obranu osigurava i oslonac u provedbi orijentacija usvojenih u sklopu relevantnih sektorskih strategijskih dokumenata i opće nacionalne strategije razvitka, olakšavajući ostvarivanje potrebnoga širokog nacionalnog konsenzusa. Pritom na umu treba imati činjenicu da se kompleksan odnos "društvo – oružane snage" ne iscrpljuje tek institucionaliziranim formalnim odnosima civilnih političkih i vojnih institucija nego taj odnos čini zamršena i dinamična interakcijska mreža vojnoga i civilnih društvenih sektora, pri čemu javnost ima važnu ulogu političke arene demokratske legitimacije oružanih snaga.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments