Affordable Access

Zdravo društvo

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_10-2007.vp:CorelVentura 7.0 mišljenja i komentari Zdravo društvo N. Raos Institut za medicinska istraÞivanja i medicinu rada, Zagreb Ako hoæete èitati Ericha Fromma, svakako poènite tog popularnog filozofa èitati od njegove knjige Zdravo društvo. Davno sam je èita- o, no u pameti mi je ostala njegova misao, osnovno pitanje: MoÞe li društvo biti zdravo i bolesno – kao pojedinac? Naravno, da moÞe – kaÞe Fromm – jer bolesno je društvo ono u kojem su društveni odnosi takvi da stvaraju neurotiène osobe i – još gore – neurotiène društvene odnose. U rašèlanjivanju veze izmeðu duševne bolesti (neuroze) i društvenih odnosa moÞda je najdalje otišao Wilhelm Reich, koji je svojevrsnom sintezom psihoanalize i marksizma ob- jašnjavao, posebice na primjeru Treæeg Rajha, kako i zašto ljudi u diktatorskim sustavima rade protiv svojih klasnih i drugih, posve racionalnih interesa. Mogu li se na taj naèin razumjeti i društveni odnosi u znanosti? Sa zdravim sam se odnosom prema znanosti susreo u Sjedinjenim DrÞavama, na postdoktorskom usavršavanju. Nije se mnogo prièa- lo o svom poslu, ponajmanje o svojoj biografiji, nego se radilo. Sjeæam se kada je jedan stariji kolega stao na dugo i široko (za amerièka mjerila, naravno) izlagati svoj projekt – kad ga njegov šef prekide: “Nas ne zanima što ste radili i što sada radite – nas zani- ma što æete raditi iduæe godine!” Sa mnom je radio, takoðer kao postdoktorand, neki Teksašanin koji nikako nije htio priznati da je Meksikanac, mada sam s njime bio na pravoj fiesti na kojoj nije bi- lo ništa osim meksièkih jela, a svi su nazoèni govorili samo špa- njolski. No dobro, èovjek je bio pekarov sin, a kao momèiæ ujutro bi, prije škole, razvozio kruh da bi noæu pomagao ocu u pekari. “Mogao sam nastaviti oèev zanat”, rekao mi je, “ali kruh peèeš da- nas kao što si ga pekao juèer – a ja volim u poslu svaki dan vidjeti nešto novo.” S ponosom mi je pokazivao èlanak u lokalnom listu u kojem je pisalo kako se njihov sumještanin uzdigao tako visoko da sada radi u ponajbolj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F