Affordable Access

Hogy … hogy?: Kettős kötőszók az udmurt mondatban

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • P0 Philology. Linguistics / Filológia
  • Nyelvészet

Abstract

Hogy … hogy? Kettős kötőszók az udmurt mondatban Tánczos Orsolya 1. Čto okozta szintaktikai változások az udmurtban Minden szintaktikai változást vizsgáló tanulmánynak a változás jelenségének leírása mellett számot kell adnia arról is, hogy honnan indult ki ez a változás, és milyen következményekkel jár a nyelv egészére. Longobardi (2001) alapján azt feltételezzük, hogy a szintaktikai változások egy részét a nyelvi lexikonban bekövetkezett változás, egy lexikai elem paramétereinek a megváltozása indukálja. A szintaktikai változások ebben az értelemben tehát nem maguktól jelentkeznek, hanem ok-okozati összefüggésben állnak valamilyen a lexikonban vagy a nyelv egy másik (fonológiai vagy szemantikai) szintjén jelentkező változással (Longobardi 2001). A parametrikus változások aztán újraértelmeződnek a szintaxisban, és ennek köszönhetően átértékelődnek. Ezek a lexikonban történő változások, amelyek aztán a szintaxisra is kihatnak, jelentkezhetnek egy belső elem újraértelmezésében (Longobardi 2001), vagy pedig egy külső, kölcsönzött elem bekerülésével (Bowern 2008).1 Tanulmányomban egy olyan szintaktikai változást vizsgálok, amely mélyszerkezeti változásnak látszik, és amely egyik lehetséges kiindulópontja az udmurtban jelenleg végbemenő SOV  SVO változásnak. A mai udmurtban semleges mondat esetén egyre intenzívebben jelen levő SVO szórend megjelenésének egyik oka lehet az, hogy az oroszból átvett funkcionális elemek (pl. az itt bemutatott ’hogy’ kötőszó) úgy illeszkednek be az udmurt mondatokba, hogy megtartják saját szerkezeti tulajdonságaik egy részét. Ez a változás jól illeszkedik Longobardi (2001) Tehetetlenségi Elméletébe (The Inertial Theory), hiszen a fej-bővítmény parametrikus beállítás megváltozása nem önmagában jelentkező szintaktikai változás, hanem egy lexikonban történő Agyagási Klára – Hegedűs Attila – É. Kiss Katalin (szerk.) 2013. Nyelvelmélet és kontaktológia 2. PPK

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F