Affordable Access

Zions-Pilger Nr. 3, 1. Dezember 1896, 6 Jahr.

Publisher
Reinhold Küchn
Publication Date

Abstract

„Pielgrzym do Syjomu”. Miesięcznik chrześcijański przeważnie liczący 4 lub 6 stron ( w większości numerów dodatki 2 –stronicowe „Reisegefährte des Zionspilgers”) : zawiera artykuły o tematyce religijnej, bazujące na fragmentach Biblii, objaśniające prawdy wiary i etykę chrześcijańską, umoralniające anegdoty. Na końcu numerów zamieszczano ogłoszenia różnej treści. Czasopismo wydawane w Elblągu w drukarni Reinholda Küchn’a.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.