Affordable Access

Repurchase of own shares, and purchase of shares financed by the company itself

Authors
Publisher
Gjellerup/Gad
Publication Date

Abstract

Efter selskabsreformen 2010 kan både aktie- og anpartsselskaber opkøbe egne aktier eller anparter ("kapitalandele") langt ud over den tidligere grænse på 10 pct. af selskabskapitalen (og transaktionen var tidligere helt forbudt for anpartsselskaber). Dette giver en lang række nye muligheder, men også flere faldgruber for selskaberne og deres rådgivere. Efter reformen kan både aktie- og anpartsselskaber endvidere foretage selvfinansiering, dvs. yde lån, garanti og/eller pant ved køb af aktier eller anparter i selskabet, herunder ved køb af majoriteten i selskabet - eller hele selskabet. Det er disse to centrale nye muligheder for at foretage vidtgående indgreb i selskabets frie reserver i forbindelse med aktierelaterede transaktioner (enten aktiesalg til selskabet eller køb af aktier i selskabet), der udgør bogens tema. Både egne aktier og selvfinansiering er udtryk for transaktioner, der kan anvendes af såvel noterede som unoterede selskaber. Bogen tager sigte på begge kategorier af selskaber, men særligt for så vidt angår egne aktier er det af interesse for børs- og AMP-noterede selskaber at kunne sammensætte egentlige tilbagekøbsprogrammer, og herved skal både iagttages selskabets interesse i tilbagekøbet og insidernes og selskabets interesse i at undgå risiko for insidersager. Fremstillingen tager højde for disse spørgsmål.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments