Affordable Access

KARS ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE BADELİ ÂŞIK / Kars Minstrel Tradition and Minstrel With Bade

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖzÂşık Edebiyatı denilince akla ilk gelecek olan şehirlerden biridir Kars. Dolayısıyla bu edebiyat üzerine araştırma yapmak isteyen kişilerin önceliği, bu şehre ve şehrin bulunduğu yöreye vermesi gerekir. Nitekim Türkiye âşıklık haritası çıkarılacak olsa Kars, Erzurum, Erzincan ve Sivas’ın en koyu renklerle boyanması gerekir.Kars, Dede Korkut'tan, Çobanoğlu'na kadar birçok güçlü âşık yetiştirmiştir. Bunlardan Zihni, Şenlik, Ceyhuni, Bahri, Kahraman, İrfani, Müdami, Kasapoğlu, Hıfzı, Cemal Hoca, Nihani, Karahanlı gibi isimler akla ilk gelen isimlerdir.Âşıklar genellikle bir ustadan ders alarak yetişirler. Bununla birlikte âşıklara rüyalarında –bir mükâfat diyebileceğimiz- bade içirilir ve âşıklık, ilahi bir destekle pekiştirilmiş olur.Hikâyelerde sevdiği erkeği veya kızı görmesi yasaklanan âşık, sevgiliyi görememenin derdiyle yanıp tutuşursa da elinden bir şey gelmez. Bu çaresizliğin altında bir dini güç belirir ve bu güç, genç âşıklara yardım eder. Birbirini göremeyen gençlere, rüyalarında aksakallı, nur yüzlü bir pir görünür ve onlara daha önce tatmadıkları bir içecek içirir. İşte bu aşk badesidir. Anahtar Sözcükler: Âşık, Kars, Bade, Âşıklık GeleneğiABSTRACTKars is one of the first cities coming to mind when Minstrel Literature is called Thus, the people who want to make a research on this type of literature have to start from Kars and around this region.If we would make a Minstrelsy map of Turkey, Kars, Erzurum, Erzincan and Sivas has to be painted with dark colours.Kars has trained very skillfull minstrels beginning from Dede Korkut to Çobanoğlu. Apart from these, Zihni, Senlik, Ceyhuni, Bahri, Kahraman, Irfani, Mudami, Kasapoglu, Hifzi, Cemal Hodja, Nihani and Karahanlı are the ones who come to mind first. Minstrels are usually trained by taking lessons from a master. Besides, minstrels are made to drink wine –called as a reward- and mistrelsy is reinforced with a divine support.In the stories, the masuk who is prohibited to see the boys or girls close to his/her heart, there is nothing to do even if s/he burns with the grief of not being able to see the beloved. Here, under this desperation,religious power becomes and helps young people.The youngs who don't see each other,dream a white-bearded and cherub sage who makes them drink a liquid they have never tasted before. Here it is the love of Bade.( Love Wine)Key Words: minstrel Kars wine tradition of devotion

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments