Affordable Access

1874: entrada dels carlins al Vendrell

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DEL TEMPS HEROIC EN QUE EL PENEDES S ' O B R ~ AL COMERC AMB AMERICA ALBERT VIRELLA I BLODA Vilanova i la Geltrú Si amb ['obertura del comerc de Catalunya amb les Amkri- ques decretada pel rei Carles III el 1778 no s'hagués produ'it el gran impacte que va somoure tota la costa catalana i, mo l t particularment, la costa penedesenca (entenent com a tal des de Garraf f ins a Altafulla), hom pot creure que el Penedes no hauria mai estat el que és ara. Els comerciants de Sitges, de Vilanova o del Vendrell, tanmateix, ja tenien una certa experiencia amb la tramesa de vins i aiguardents a Galícia i ports del Cantibr ic, i f ins i to t del mar B i l t i c . Pero passar a I 'Amkrica era una aventura plena de riscs, que no tothom tenia coratge per acceptar de bones a primeres. A Vilanova i la Geltrú foren molts els que es com- prometeren a I'aventura americana. Van constituir-se peti tes companyies en les quals s'interessaven, ultra el patró o el propietari del vaixell, diverses persones de la vila o de fora, establint cases de comerc en mol ts indrets de la costa americana. 266 MISCEL~ANIA PENEDESENCA 1984 - Albert Virella i Bloda Segons Pere Voltes i Bou,"' eren oriündes de Vilanova i la Geltrú i radicades en aquella epoca a I 'orient de Venecuela, entre altres famílies, les de Font, a Carúpano, i M i l i de la Roca, a Cumaná. No lluny de Carúpano i de Cumaná, a la ciutat de Nova Barcelona, es van establir els germans Fabré, també de Vilanova i la Geltrú. De les sevesvicissituds, en tenim bona informació per un gruixut paquet de cartes i altres documents, datats del 1 7 9 9 al 181 7, que em va fer arribar a les meves mans la Srta. Maria Dolors Polles i Guma. En la descripció de les aventures d'aquests germans, voldríem tributar el record que bé es mereixen aquells nostres peoners a la que aleshores es deia ((Costa v ir me)).(^' El 2 7 d'abril de 1799, Josep Antoni Sarda i Andreu Pasqual i Coll, contribuiren amb 4 . 2 0 0 pesos en diner efect

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F