Affordable Access

Mänskliga rättigheter som legitimerande normregim

Authors
Publisher
Lunds universitet/Freds- och konfliktvetenskap
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Mänskliga Rättigheter
  • Legitimitet
  • Usa
  • Normregim
  • Peace And Conflict Research
  • Polemology
  • Freds- Och Konfliktforskning
  • Law And Political Science

Abstract

Uppsatsen behandlar hypotesen om att mänskliga rättigheter blivit en normre-gim som kan utgöra en legitim grund för militärt våld. Genom att se på traditio-nella sätt (realistiska, folkrättsliga och teoritraditionen om rättfärdiga krig) att skapa legitimitet knyter vi an till den aktuella världssituationen där mänskliga rät-tigheter spelar en allt större roll. Uppsatsen diskuterar även vad mänskliga rättig-heter som legitimitetsargument innebär, såsom en möjligtvis konditionerad suve-ränitet, och ett omvärderande av FN:s roll i världen, och de problem som uppstår i förhållande till dessa. Vidare frågar vi oss huruvida mänskliga rättigheter kan ut-göra svepskäl för att rättfärdiga annars illegitima krig. Vårt empiriska fokus ligger på NATO:s intervention i Kosovo och den USA-ledda invasionen av Irak.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F