Affordable Access

Зміст Вісника Національного університету "Львівська політехніка" № 707 Електроенергетичні та електромеханічні системи

Publisher
Національний університет “Львівська політехніка”
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

50 УДК 631. 365.17 Ю.М. Жовнір, О.П. Жовнір*, І.В. Ліщак**, М.М. Борецький** Приватне підприємство “Науково-виробнича фірма “Львівполісервіс”, *Державне підприємство “Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України “Львівтранспроект”, **Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра ЕСМ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ІЗ ЗАХИЩЕНИМИ ПРОВОДАМИ 6-35 КВ ВІД АТМОСФЕРНИХ ПЕРЕНАРУГ © Жовнір Ю.М.,, Жовнір О.П., Ліщак І.В., Борецький М.М., 2011. Розглянуто проблему грозозахисту повітряних ліній 6–35 кВ із захищеними проводами та проведено аналіз наявних способів захисту таких ліній від атмосферних перенапруг. Ключові слова: розрядник, блискавкозахист, заземлення, захист ввід перенапруг, грозовий імпульс, лінійний розрядник, зона захисту, довго-іскровий розрядник. The problem of lithing-protection of open-wires 6–35 kV with the protected send-offs and the analysis of existent methods of defence of such lines is conducted from atmospheric overstrains is it considered. Key words: Lightning arrester, lithing-protection, ground (electricity), surge protector, lightning current impulse, line arrester, protective zone, long flashover arrester. Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій Розподільчі електричні мережі напругою 6–35 кВ охоплюють всю територію України і вико- нують передусім функції розподілу та передавання електроенергії безпосередньо до споживачів. Надійність електропостачання споживачів значною мірою визначається надійністю роботи повітряних ліній 6–35 кВ, яка, через низку об’єктивних причин, є порівняно низькою. Застосування захищених проводів (ЗП) сьогодні є найпрогресивнішим та найперспектив- нішим способом розвитку електричних розподільчих мереж. Порівняно з традиційними лініями електропересилання – з незахищеними проводами (ПЛ 6-35 кВ) лінії електропересилання із застосуванням захищених проводів (ПЛЗ) мають низку конструктивних особливостей: наявність ізоляцій

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments