Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з потокорозподілу в системах ТГПіВ» (для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція»

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2011

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СПЕЦКУРС З ПОТОКОРОЗПОДІЛУ В СИСТЕМАХ ТГПіВ» (для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція») Харків – ХНАМГ – 2011 � Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з потокорозподілу в системах ТГПіВ» (для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція» / Укл.: Хренов О.М.. - Харків: ХНАМГ, 2011. Укладач: Хренов О.М. Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджені з орієнтованою структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS). Рекомендовано для студентів будівельних спеціальностей Рецензент: Розглянуто та затверджено на засіданні каф. ЕГ і ТС протокол № ___ від__________ р. © Хренов О.М. ХНАМГ, 2011

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments