Affordable Access

EXAMINATION OF CHANGE OF ENVIRONMENTAL QUALITY WITH VARIOUS PARAMETERS FROM PAST TO PRESENT

Authors
Publisher
Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Mimari tasarımda, toplumsal değişim koşulları içinde, yeni gereksinmelerin ve isteklerin karşılanması; en önemlisi, değişime paralel toplumsal bilinç düzeyinin artırılması gerekli olmaktadır. Aksi durumda, niteliksiz ve amaçsız yapılaşmalar hızla artarak çevre kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gereklilikle ele alınan bu çalışmada; geçmişte sahip olduğumuz pozitif değerler aracılığıyla, günümüzdeki olumsuz gelişmelere yön veren sorunlara yanıt bulmaya çalışmak ve böylece çevre kalitesinin artırılması konusunda katkı sağlamak amaçlanmıştır. Konu ile ilgili kavramsal çalışmaların yapılması; çevresel kalitenin “geçmişten günümüze”, değişiminin, belirlenen bazı parametreler vasıtası ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi ve öneriler getirilmesi bu çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments