Affordable Access

BEYAZ PEYNİR ÖRNEKLERİNDE Staphylococcus aureus' un FARKLI SELEKTİF BESİYERLERİNDE SAYIMI ve TANIMLANMASI

Authors
Publisher
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Staphylococcus Aureus
  • Bpa
  • SayıM
  • Peynir
  • TanıMlama

Abstract

Bu çalışmada ilk olarak S. aureus sayımında kullanılan üç selektif besiyerinden elde edilen sayım sonuçları karşılaştırılmıştır. Baird Parker Agar (BPA) ve Mannitol Salt Agar (MSA) besiyerlerine göre Giolitti Cantoni Broth (GCB) besiyeri ile yapılan analizlerin sayım sonuçları daha düşük düzeyde bulunmuştur.Sonraki aşamada BPA ve MSA katı besiyerinde sayım için yapılan ekimlerde bu besiyerlerinden S. aureus kolonileri yanında tipik olmayan S. aureus' a benzeyen koloniler ile S. aureus olmadığı çok belirgin koloniler de izole edilip tanımlanmışlardır. Bu şekilde elde edilen 99 adet izolatın 91 adedinin tanımlaması, cins ya da tür bazında tatmin edici ayrıntıda yapılmıştır. Buna göre 12 basil, 6 maya, 30 Enterococcus spp. ve 19 Micrococcus spp. S. aureus için selektif olan katı besiyerlerinde gelişerek koloni oluşturmuşlardır. Ayrıca izolatların 11 adedi S. aureus iken, 3 adet S. anaerobius, 1 adet S. coagulans, 3 adet S. intermedius, 2 adet S. lentus ve 1 adet S. xylosus tanımlanmıştır. Bunların dışında 1 adet izolatın S. haemolyticus ya da S. saprophyticus ve 2 adet izolatın ise S. hominis ya da S. piscifermentans olduğuna karar verilmiştir.Tüm bu veriler doğrultusunda Beyaz peynirlerde standart analizde kullanılan BPA besiyeri, bu çalışmada elde edilen bulgulara göre tatmin edici sonuçlar vermiştir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F