Affordable Access

Idegenhonos halfajok megjelenése és terjedése a Duna magyarországi szakaszán - Történeti áttekintés = Occurrence and spread of nonnative fish species in the Hungarian section of River Danube – A historical review

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Qe08 Hydrosphere. Hydrology / Hidroszféra
  • Hidrológia
  • Ql Zoology / állattan

Abstract

A total of 32 fish species have been introduced into the inland waters of Hungary, either intentionally or accidentally. Of these, a total 24 species can be found on the Hungarian section of the River Danube, and 15 fish species of them are considered as invasive. These non‐native fish species belong to 7 families and the origins of the species are from three continents: Asia (7), Europe (10) and North – America (7). This paper provides a summary of data of the first record, way of introduction, mode of area expansion, impact on native fish and estimated area of recent distribution on the Hungarian section of the River Danube. Ten of the non‐ native fish species currently occupy more than 50% of the River Danube and his tributaries and flood‐plains territory (Ctenopharyngodon idella, Pseudorasbora parva, Carassius gibelio, Hypophthalmichtys sp., Lepomis gibbosus, Babka gymnotrachelus Neogobius fluviatilis, Neogobius melanostomus, Ponticola kessleri, Proterorhinus semilunaris). Some exotic fish species have only a few data about their distribution (Acipenser baerii, Polyodon spathula, Rutilus meidingeri, Coregonus sp., Ictalurus punctatus, Ponticola syrman). This paper is aimed to review the impacts of introduced freshwater fish in Hungarian Section of the River Danube based on collected data. | A hazai hal‐ és halászatbiológiai kutatások összesen 32 betelepített (gazdasági vagy akvarisztikai célból), valamint areaexpanzió útján bekerült halfajt írtak le a Magyarország vizeiből. Ezek közül napjainkra 24 faj előfordulása igazolt a hazai Duna‐szakaszról, melyek közül 15 faj tekinthető invazívnak. Az általunk idegenhonosnak tekintett halfajok rendszertanilag 7 családba sorolhatók, 7 Ázsiából, 10 Európából, 7 Észak‐ Amerikából származik. Jelen tanulmányunkban rendszerezni kívántuk a vonatkozó szakirodalmat, összegyűjteni a halfajok első igazolt előfordulási adatait, meghatározni a vízrendszerbe kerülés módját, a terjedés valószínűsíthető okait, az őshonos halfaunára gyakorolt hatásaikat és a jelenlegi elterjedésük mértéket. Az idegenhonos fajok közül 9 a magyarországi Duna‐szakaszon és a hozzá kapcsolódó víztestek jelentős részében gyakori (előfordulási gyakoriságuk >50%): Ctenophatyngodon idella, Pseudorasbora parva, Carassius gibelio, Hypophthalmichtys sp., Lepomis gibbosus, Babka (Neogobius) gymnotrachelus, Neogobius fluviatilis, Neogobius melanostomus, Ponticola (Neogobius) kessleri, Proterorhinus semilunaris. Számos fajból csak szórványos előfordulási adatok állnak rendelkezésre (Acipenser baerii, Polyodon spathula, Rutilus meidingeri, Coregonus sp., Ictalurus punctatus, Ponticola (Neogobius) syrman). Munkánk célja a jelenleg igazoltan előforduló idegenhonos halfajok megjelenésének és hatásaiknak az összegzése a magyarországi Duna‐szakaszon.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F