Affordable Access

Цифровий генератор акустичного шуму для маскування телефонних розмов

Authors
Publisher
НАУ
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

УДК 621 УДК 004.056.34(045) Ю.В. ПЕПА, О.І. ІЛЬЇН Національний авіаційний університет, м. Київ ЦИФРОВИЙ ГЕНЕРАТОР АКУСТИЧНОГО ШУМУ ДЛЯ МАСКУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ Вступ. Генератори шуму широко застосовуються в таких радіотехнічних пристроях, як електронні ігри (для генерації випадкових чисел), синтезатори музики й мови, вимірювачі частотних характеристик, аналізатори акустичних властивостей приміщень, а також у сфері захисту інформації. Виклад основного матеріалу. У більшості названих пристроїв в якості первинних джерел шуму використовуються «шумливі елементи». Створювані ними шуми обумовлені електричними процесами, що протікають в них. До них відносяться, наприклад, теплові шуми резисторів, шуми стабілітронів, спеціальних діодів і т.д. Однак, всі ці джерела мають істотні недоліки: малу потужність шуму, низьку тимчасову й температурну стабільність параметрів, нерівномірність частотного спектру через дію інших видів шуму, наприклад, флікер-шуму. Такі генератори вимагають повторного настроювання при заміні «шумливого елемента». Перераховані недоліки відсутні в цифрових джерелах шуму, «цифровий» шум яких є часовим випадковим процесом, близьким за своїми властивостями до процесу фізичних шумів і називається «псевдовипадковим процесом». Цифрова послідовність двійкових символів у цифрових генераторах шуму називається псевдовипадковою послідовністю і представляє собою послідовність прямокутних імпульсів псевдовипадкової тривалості з псевдовипадковими інтервалами між ними. Період повторення всієї послідовності значно перевищує найбільший інтервал між імпульсами. Найчастіше застосовуються послідовності максимальної «довжини» – M -послідовності [1], які при заданій кількості розрядів формуючого їх регістра мають максимальний період повторення. Псевдовипадкова цифрова послідовність найчастіше формується послідовними регістрами зсуву інформації, охопленими лінійним зворотним зв'язком, у загальному випадку, багатопетлевим. Для одержання сигналу зворотного зв'язку в кожній петлі використов

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F