Affordable Access

Balogh István politikai pályája

Authors
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Modern kori doktori program Magyarország 16–20. századi eszmetörténete alprogram Miklós Péter BALOGH ISTVÁN POLITIKAI PÁLYÁJA Témavezető: Dr. habil. Marjanucz László CSc tanszékvezető egyetemi docens Szeged 2012 I. A téma jelentősége és historiográfiája Balogh István életútjáról és politikai pályájáról monografikus igényű feldolgozás még nem készült. Doktori értekezésem célja, hogy – elsősorban levéltári kutatásaim fényében – minél árnyaltabban és részletesebben mutassam be Balogh páter politikai pályáját. Munkám fókuszában a tevékeny politikai szereplő Balogh páter áll, aki az 1920-as évek közepétől előbb a szegedi várospolitikában, majd 1944-től az országos „nagypolitikában” működött. Politikai karrierje 1951 júniusában ért véget, amikor el kellett hagynia a Budapestet, s országgyűlési képviselői mandátumáról is lemondott. (Emiatt dolgozatomban Balogh fiatalkoráról, illetve életének Kádár-korszakbéli szakaszáról csak röviden írok.) Balogh páter életútját először Balázs György tekintette át röviden a Politikuspályák (Szerk. Sánta Ilona. Budapest, 1984. 233–243.) című kötetben. Szegedi politikai tevékenységéről Ruszoly József írt Balogh páter szegedi közszerepléséhez címmel a Szeged folyóirat 1997. évi első számában (30–32.), majd ugyanezt publikálta A Város és polgára (Szeged, 1999. 138–143.) című könyvében is. A Huszadik Század Intézet Korrajz, 2002 című évkönyvében (Budapest, 2004. 96– 127.) jelent meg Klettner Csilla Balogh István páter politikai pályája című tanulmánya, amelyben a szerző alapos levéltári kutatásai, korabeli hírlapi források, valamint Balogh – a Politikatörténeti Intézet Levéltárában őrzött – emlékezései alapján mutatta be a páter pályáját. Az 1947–1949

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.