Affordable Access

Balogh István politikai pályája

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Modern kori doktori program Magyarország 16–20. századi eszmetörténete alprogram Miklós Péter BALOGH ISTVÁN POLITIKAI PÁLYÁJA Témavezető: Dr. habil. Marjanucz László CSc tanszékvezető egyetemi docens Szeged 2012 I. A téma jelentősége és historiográfiája Balogh István életútjáról és politikai pályájáról monografikus igényű feldolgozás még nem készült. Doktori értekezésem célja, hogy – elsősorban levéltári kutatásaim fényében – minél árnyaltabban és részletesebben mutassam be Balogh páter politikai pályáját. Munkám fókuszában a tevékeny politikai szereplő Balogh páter áll, aki az 1920-as évek közepétől előbb a szegedi várospolitikában, majd 1944-től az országos „nagypolitikában” működött. Politikai karrierje 1951 júniusában ért véget, amikor el kellett hagynia a Budapestet, s országgyűlési képviselői mandátumáról is lemondott. (Emiatt dolgozatomban Balogh fiatalkoráról, illetve életének Kádár-korszakbéli szakaszáról csak röviden írok.) Balogh páter életútját először Balázs György tekintette át röviden a Politikuspályák (Szerk. Sánta Ilona. Budapest, 1984. 233–243.) című kötetben. Szegedi politikai tevékenységéről Ruszoly József írt Balogh páter szegedi közszerepléséhez címmel a Szeged folyóirat 1997. évi első számában (30–32.), majd ugyanezt publikálta A Város és polgára (Szeged, 1999. 138–143.) című könyvében is. A Huszadik Század Intézet Korrajz, 2002 című évkönyvében (Budapest, 2004. 96– 127.) jelent meg Klettner Csilla Balogh István páter politikai pályája című tanulmánya, amelyben a szerző alapos levéltári kutatásai, korabeli hírlapi források, valamint Balogh – a Politikatörténeti Intézet Levéltárában őrzött – emlékezései alapján mutatta be a páter pályáját. Az 1947–1949

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F