Affordable Access

Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Утримання міської забудови" (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання для за напрямом підготовки підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», зі спеціальності 6.092100 «Міське будівництво та господарство», орієнтовано ТОР та РБ).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Содержание городской застройки

Abstract

Программа УМЗ ПАн МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І.Е. Линник, С.М. Чепурна ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "УТРИМАННЯ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ" (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», зі спеціальності 6.092100 «Міське будівництво та господарство», орієнтовано ТОР та РБ) Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Утримання міської забудови" (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання для за напрямом підготовки підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», зі спеціальності 6.092100 «Міське будівництво та господарство», орієнтовано ТОР та РБ), Укл. І.Е. Линник, Чепурна С.М. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 24 с. Укладач: к.т.н., доцент І.Е.Линник, ас. С.М. Чепурна Затверджено на засіданні кафедри містобудування Протокол № 2 від «01 «вересня 2009 р. 3 ЗМІСТ стор. Вступ………………………………………………………………………………4 1. Програма навчальної дисципліни………………………………………..........5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни…………………………………………5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни…………………………………...5 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги…………………………………………..…7 1.4. Рекомендована основна навчальна література……………………………...8 1.5. Анотації дисципліни………………………………………………………….8 2. Робоча програма навчальної дисципліни…………………………………….12 2. 1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи………………………………….12 2.2. Зміст дисципліни……………………………………………………………...13 2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями…………………..….15 2.2.2 План лекційного курсу з навчальної дисципліни………………………….15 2.2.3. План практичних занять…………………………………………………….16 2

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F