Affordable Access

Tài chính doanh nghiệp /

Authors
Publisher
Tài chính,
Publication Date
Keywords
  • Chiến Lược Tài Chính
  • Giáo Trình
  • Quản Lý Tài Chính
  • Tài Chính Doanh Nghiệp

Abstract

Gồm 14 chương: Tổ chức tài chính doanh nghiệp; Thời giá tiền tệ; Định giá chứng khoán; Giá sử dụng vốn; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp;Nguồn tài trợ cho doanh nghiệp; Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Doanh thu và thuế doanh nghiệp phải nộp; Họach định lợi nhuận doanh nghiệp; Tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính; Rủi ro trong kinh doanh và đầu tư tài chính của doanh nghiệp; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Kế họach tài chính doanh nghiệp

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments