Affordable Access

Ontwikkeling van een programma voor het berekenen van kontaktproblemen m.b.v. de methode der eindige elementen

Authors
Publisher
Technische Hogeschool Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Mechanical Engineering: Report Series
  • Mechanics: Report Series. Heat: Report Series
  • Contact Mechanics
  • Finite Element Methods - Contact Mechanics

Abstract

- 0- - 1 - -2- -4- -5 - Fv -6- externe -8- He% p r o g r ~ r n ~ is; ge tes t Ciosr: eeii phat 02 t rekbelas t ing door %e rekenen er; de res-d.taten t e v r r g e l i j k e n ogo63846, - 9 - 1.3 -10- -21- -b -f3- ' 7 1 1 Stel: L .& .L i L2.Q2.L2 = Qm s t i j fhe idsrnatr ix van het hoofdnet en: L .f - L .Q .u0 = f m gekorrigeerd be las t ingsve ld van ' I 1 2 '2 2 c k2.1 voor iedere Gum, dus [X] vanwege de symmetrie van €$n. Of wel : '1 1 '2 2 2 '1 '2 2 [L .Q t i .& .L ].an = [L .I1 t L .f - 'L2.Q220] L Y en lok2 = (51 verplaatsingen u pea: subnet berekenen: i 1 u = L e m 2 u 2 = u o . & * u r n %u kurmen de b a c k t e n d i e d o ~ r het ene subne-t; op het adere worden uitgeoefend [email protected] worden ( z i e vgk. 1 en 6): i 1 i 1 i i (8) i, i i en fe fe = Q .It. -k Qc .fi c Qexc .un Als & l e u worden nagegaan of de veronderstelde koppeling der subnetten ju i s% bekend zi jn , kan xiet behulp van een kriteri;bna gewees% is: Bijvoorbeeld: overlappen van twee subnetten betekent t e weinig p u t e n gekoggeld en trekkrachten tussen twee subnetten betekent t e veel punten gekoppeld. Clwerking;: B i t kriteriumr is n i e t i n het prograam ingebouwd, QLdat Ik een andere weg ben ingeslagen om kontaktgroblemen op t e lossen, en wel mar aanleiding van een artikel ( z ie ~ t [ 4 ] Hieru i t ' i s een nieuw pogramma ontstaan, dat, voor zover het op dit rnoment t e bekijken valt, veel meer sL___ls mogeligkheden bied.% ( zie volgend hoofdstuk) e U s de j u i s t e koppeling gevonden is, kunnen de interne verplaatsingen -gei" s3baet berekend worden volgens : Q9 1 -I -I -I ui = Qii.fi - Qii,Qie,u - Qii.QJn.uii Z i e ook vergel i jking 1-6 Bier in z i j n nu a l l e komponenten van het rech ter l id bekend, of sttzan op mgneetband. -41s a l le v e r p l a % t s i n g s ~ o o t h e ~ e ~ bekend z

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F