Affordable Access

Egalitarism och ekonomisk tillväxt - en komparativ studie av fem sydostasiatiska länder

Authors
Publisher
Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Ekonomisk Tillväxt
 • Egalitarism
 • Statens Autonomi
 • Sociokulturell Sammanhållning
 • Economics
 • Econometrics
 • Economic Theory
 • Economic Systems
 • Economic Policy
 • Nationalekonomi
 • Ekonometri
 • Ekonomisk Teori
 • Ekonomiska System
 • Ekonomisk Politik
 • Business And Economics

Abstract

Den här uppsatsen studerar sambandet mellan egalitarism och tillväxt i fem sydostasiatiska länder under fyra decennier från 1960-talet och framåt. Egalitarism operationaliseras med Gini-koefficienten samt andel absolut fattiga i befolkningen. Uppsatsen behandlar även hur statens autonomi och sociokulturell påverkar ekonomisk tillväxt. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod används. Teorier är hämtade från både nationalekonomi och ekonomisk historia. Slutsatsen är att sambandet mellan Gini-koefficient och ekonomisk tillväxt är tvetydigt medan sambandet mellan andel absolut fattiga och ekonomisk tillväxt är tydligare. Också sambandet mellan statens autonomi och sociokulturell sammanhållning och ekonomisk tillväxt är tydligt.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F