Affordable Access

Голодомор 1932-1933 років серед польського населення Житомирщини у документах і спогадах очевидців

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Djk Eastern Europe

Abstract

Microsoft Word - Копия vipusk.doc © Лутай М., 2004 87 УДК. 9(4) 2. Майя Лутай, Житомирський державний університет ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ СЕРЕД ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРЩИНИ У ДОКУМЕНТАХ І СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ У статті на основі архівних джерел і спогадів очевидців висвітлено трагічні сторінки голодомору серед польського населення Житомирщини. Голодомор 1932-1933 років – це одна з найжахливіших сторінок у ба- гатовіковій історії українського народу. Понад 60 років ця трагічна тема замовчувалася радянською історіографією. Першими, хто розпочав нау- кове вивчення геноциду українців, були американські вчені. У 1984 році конгрес США утворив спеціальну комісію "для дослідження причин го- лоду в Україні в 1932-1933 роках". Результати роботи цієї комісії – 200 друкованих аркушів записів розповідей колишніх громадян СРСР, які пережили страхіття голодомору, наукові розробки та ін. Так, бібліографія канадського вченого Марка Цариника налічує сотні книг і статей, присвячених різним аспектам голодомору. Подіями 1932- 1933 років в Україні займалися американські дослідники Дж. Мейс і Ро- берт Канквест, а також американські та англійські журналісти.[1] Засекречені раніше архівні документи, які потрапили до рук членів комісії були настільки шокуючими, що в 1987 році В.В. Щербицький змушений був визнати факт голодомору в Україні. Починаючи з 1990 року, в Україні з'явився цілий ряд досліджень, присвячених голодомору (А. Перковський, С. Пирожков, С.В. Кульчицький, С. Старів, В. Мироч- ко). Всебічне вивчення цієї проблеми стало можливим лише після відно- влення української державності. Голова Верховної ради України Во- лодимир Литвин влучно відзначив, що "гребля мовчання з цього питан- ня була прорвана з набуттям Україною незалежності". Дослідження цієї проблеми активізувались у зв'язку з 60-ми рокови- нами голодомору (1993 р.). У періодичній пресі було опубліковано чи- мало статей, присвячених цій трагічній даті. Незважаючи на те, що сьо- годні існує ціла низка публі

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments