Affordable Access

Potencial energètic de certs subproductes agrícoles com a aliments per a remugants

Authors
Publisher
Quaderns agraris
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Quaderns Agraris, 03 (1983) C -M -B5 POTENCIAL ENERGÈTIC DE CERTS SUBPRODUCTES AGRÍCOLES COM A ALIMENTS PER A REMUGANTS X. ALIBÉS i ROVIRA F. MUÑOZ i PÉREZ Dept. de Producció Animal, Pastures i Farratges, CRIDA 03-INIA (Saragossa) INTRODUCCIÓ Els remugants, i també els monogästrics dotats de tub digestiu llarg (cavall, conill), són les úniques especies domestiques amb capacitat per a digerir les parets o teixits cel.lulars que constitueixen la base energètica de palles i d'altres subproductes agrícoles de tipus fibrós. Per terme mig, les palles de cereals contenen un 30-50% de cel.lulosa i un 20-30% d'hemiceLlulosa que poden ésser digestibles des d'un 40% al 90%. Aquesta base energètica 6s, doncs, aprofitable i es tractarà de trobar, d'una banda, les condicions de caire nutricional minimes que condueixin a una utilització metabólica eficaç, i d'altra banda, trobar aquells sistemes de producció animal que són capaços d'integrar aquests subproductes. Els grans conreus tipus blat, ordi, blat de moro, civada, produeixen obligatòriament grans quantitats de subproductes o palles (tiges, glumes, limbes, etc.) acceptant-se que per terme mig quantitativament es produeix tant de gra com de palla. Certament, des de sempre, l'agricultor i ramader ha sabut que podia treure profit de les palles com a aliment per a remugants i en moltes situacions les incorpora a la dieta de certs grups d'animals en quantitats petites. També és clàssic el fet c ue en les èpoques de penúria moltes categories d'animals s'han mantingut a base c.' aquests i d'altres subproductes. Si les produccions de palla (blat de moro inclòs) arreu de l'estat espanyol pugen a la quantitat d'11,9 milions de tm, no es coneix la part que va destinada a l'alimentació; el que sí és evident és que arreu, se segueix practicant incendi de rostolls. Al Regne Unit, s'estima que solament un 15% de la producció de palla, és destinada a l'alimentació animal (TERRY et al., 1975); a Franca entre 10-20% (DEMARQUILLY i PETIT, 1976); al nos

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F