Affordable Access

L'Anàlisi local i no local d'imatges i algunes aplicacions

Authors
Publisher
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La major part dels mètodes de filtratge o restauració d'imatges es basen en la propietat de fer mitjanes dels valors del color. Un dels més coneguts és l'anomenat filtre d'entorn o bé filtre-sigma, el qual reemplaça el valor actual d'un píxel per una mitjana dels píxels que són propers tant en l'espai com de color. Aquest tipus de filtres produeixen un efecte de xoc, el qual pot ser interpretat en termes d'una EDP geomètrica. D'una banda, i basat en un treball recent dels mateixos autors, es presenta un estudi de la relació que existeix entre els filtres d'entorn i les EDP i es dóna una variant del filtre d'entorn i la seva EDP associada, i l'equació de la curvatura mitjana que permet resoldre el problema de xoc. D'altra banda, es presenta un model no local de restauració d'imatges, l'NL-means, introduït pels mateixos autors en un treball inicial del 2005, basat en l'autosimilitud de la mateixa imatge, el qual preserva la seva estructura i millora en gran part els algorismes existents dins aquest camp. Finalment, aquesta mateixa idea no local es pot extrapolar a altres aplicacions, com és el cas de pel.lícules i la interpolació de dades a partir d'un submostreig d'aquestes.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments