Affordable Access

Uvodna riječ

Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Uvodna riječ Uredništva Poštovani čitatelji, pred vama se nalazi novi, 92. broj Pravnika, studentskog časopisa za pravna i društvena pitanja. Na početku, u rubrici ‘’Istaknuti pravnici’’, prisjećamo se aka- demika Natka Katičića, istaknutog profesora i publicista, a potom vam s ponosom predstavljamo projekt Udruge Pravnik pod nazivom „Kongres studenata prava“, koji je ove godine održan četvrti put za redom. I u ovom broju nastavljamo tradiciju objavljivanja najboljih stručnih radova studenata, od kojih su čak tri nagrađena Rektorovom nagradom 2012. godine. Rubriku ‘’Radovi’’ ovaj put prikladno započinjemo radom povijesne tematike, koji se bavi istraživanjem uloge i značenja sikofanata, sinegora i logografa u atenskom sudskom postupku. Slijedi rad s područja ustavnog prava, u kojem autor analizira institucionalni okvir za zabranu političkih stranaka od strane Ustavnog suda Repu- blike Turske, s posebnim osvrtom na praksu Ustavnog suda u istim predmetima. Zatim slijedi rad iz područja kaznenog prava, koji obrađuje problematiku trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja – jednog od „modernih oblika ropstva“. U nastavku vam donosimo rad, čiji je predmet Kyotski protokol, a u kojem se au- torica posebno osvrće na pregovore Republike Hrvatske o baznoj godini. Slijedi rad s područja prava Europske unije, koji obrađuje aktualni problem ljudskih prava u Europskoj uniji te pristupanje Europske unije Europskoj konvenciji za zaštitu lju- dskih prava i temeljnih sloboda. Kao posljednji, imate priliku pročitati rad u kojem autorica izlaže razvoj svjetske gospodarske krize te ispituje je li gospodarska kriza u Republici Hrvatskoj uzrokovana endogenim ili egzogenim faktorima. U rubrici ‘’Sudska praksa’’ donosimo vam zanimljivu presudu Europskog suda za ljudska prava u slučaju X i Y protiv Republike Hrvatske, u kojoj je utvrđeno kršenje ljudskih prava u postupku za lišenje poslovne sposobnosti podnositeljica zahtjeva. U našoj daljnjoj rubrici, pripremili smo tri priloga za koja

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F