Affordable Access

Morphosemantic fields in the analysis of Croatian vocabulary

Authors
Publisher
Faculty of Philosophy in Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Morfosemantička Polja
 • Morfosemantičke Sveze
 • Konceptualne Metafore
 • Gramatički Procesi
 • Wordnet
 • Dijakronijska Semantika
 • Kognitivna Lingvistika
 • Hrvatski Jezik
 • Morphosemantic Fields
 • Morphosemantic Relations
 • Conceptual Metaphors
 • Grammatical Processes
 • Wordnet
 • Diachronic Semantics
 • Cognitive Linguistics
 • Croatian

Abstract

U članku se prikazuje model morfosemantičkih polja kao relevantan za opis leksičkih struktura hrvatskoga jezika i iz sinkronijske i iz dijakronijske perspektive. Posebno se ističe mogućnost integracije ovoga modela u teorijski okvir kognitivne lingvistike budući da se njime ističe sprega i međuovisnost gramatičkih i semantičkih struktura. U radu se upozorava na relevantnost morfosemantičkih polja s obzirom na izradu hrvatskoga WordNeta, ali i WordNeta ostalih slavenskih jezika. Ovim je modelom moguće računalno obilježiti leksičke odnose koji se ne temelje samo na sinonimiji, već ističu i derivacijske odnose kao bitne za opis leksika hrvatskoga i ostalih slavenskih jezika. Posebnu se pozornost modelu morfosemantičkih polja pridaje u dijakronijskom opisu leksičkih struktura. Na primjeru morfosemanti čkoga polja leksema jasan upućuje se na konceptualne metafore ZNATI JE VIDJETI, IDEJE SU SVJETLOST koje su u hrvatskome veoma produktivne jer je mnogo novih leksema derivacijski povezanih s leksemom jasan značenjski isključivo vezano uz domenu znanja ili razumijevanja. To pokazuje utjecaj te dijakronijsku utemeljenost i stabilnost tih dviju konceptualnih metafora u konstruiranju jednog dijela hrvatskoga leksika.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F