Affordable Access

Morphosemantic fields in the analysis of Croatian vocabulary

Authors
Publisher
Faculty of Philosophy in Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Morfosemantička Polja
 • Morfosemantičke Sveze
 • Konceptualne Metafore
 • Gramatički Procesi
 • Wordnet
 • Dijakronijska Semantika
 • Kognitivna Lingvistika
 • Hrvatski Jezik
 • Morphosemantic Fields
 • Morphosemantic Relations
 • Conceptual Metaphors
 • Grammatical Processes
 • Wordnet
 • Diachronic Semantics
 • Cognitive Linguistics
 • Croatian

Abstract

U članku se prikazuje model morfosemantičkih polja kao relevantan za opis leksičkih struktura hrvatskoga jezika i iz sinkronijske i iz dijakronijske perspektive. Posebno se ističe mogućnost integracije ovoga modela u teorijski okvir kognitivne lingvistike budući da se njime ističe sprega i međuovisnost gramatičkih i semantičkih struktura. U radu se upozorava na relevantnost morfosemantičkih polja s obzirom na izradu hrvatskoga WordNeta, ali i WordNeta ostalih slavenskih jezika. Ovim je modelom moguće računalno obilježiti leksičke odnose koji se ne temelje samo na sinonimiji, već ističu i derivacijske odnose kao bitne za opis leksika hrvatskoga i ostalih slavenskih jezika. Posebnu se pozornost modelu morfosemantičkih polja pridaje u dijakronijskom opisu leksičkih struktura. Na primjeru morfosemanti čkoga polja leksema jasan upućuje se na konceptualne metafore ZNATI JE VIDJETI, IDEJE SU SVJETLOST koje su u hrvatskome veoma produktivne jer je mnogo novih leksema derivacijski povezanih s leksemom jasan značenjski isključivo vezano uz domenu znanja ili razumijevanja. To pokazuje utjecaj te dijakronijsku utemeljenost i stabilnost tih dviju konceptualnih metafora u konstruiranju jednog dijela hrvatskoga leksika.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

The use of morphosemantic regularities in the medi...

on Methods of information in medi... October 1984

Morphosemantic analysis of -ITIS forms in medical...

on Methods of information in medi... April 1980

Morphosemantic analysis of compound word forms den...

on Methods of information in medi... January 1983
More articles like this..