Affordable Access

Fent Carrerany, núm. 102

Publisher
Associació Cultural Fent Carrerany
Source
Legacy

Abstract

EVISTA DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL FEHT<Apfccfytrty MARIA DE LA SALUT ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA DE MALLORCA Número 102 Any IX FEBRER, 1995 * ASSEMBLEA ANUAL DE FENT CARRERANY * L'ESGLÉSIA DE GOM A GOM PER A VEVRE ELS REIS * EXPOSICIO DE BRODATSA LA CAPELLA FONDA * DISCREPANCIES DE L'OPOSICIÓ AMB EL PSOE * EL CLUB D'ESCACS, A PREFERENT. * TORNA EL MARIENSE A LES NOSTRES PÀGINES FENT CARRERANY - 2 (26) Febrer, 1995 | Sumari \ Editorial i sumari 2 Assemblea Anual de Fent Carrerany 3 Cobrament de Ia quota a Socis i Subscriptors 3 Notopensaves! 4 L'Ajuntament informa 6 Poemes de Lluc Matas 6 Diccionari Particular 7 Sa Xerradeta amb dones de Maria que broden o han brodat 8 Sínode 11 Bul l i tdeNotíc ies 12 Demografia.Telèfonsd'interès 14 El temps. Temps passat 15 L'oposició fa saber (2) 16 Montblanc ha quedat enrera 17 L'ocarina a Mallorca 18 Rèquiem per un amic 19 Carrerany Esportiu: Escacs 20 ElMar iense ,debe l lnou 21 Carrerany Esportiu: Ciclisme 22 Imatges de les festes i resum de pluviometr iaanyl994 24 FOTOGRAFIES: Magí Ferriol Bauzà Club Ciclista de Maria PORTADA. Representació de "l'Adoració desl Reis Mags", a l'església. | EDITORIAL \ Diuen els analistes polítics que enguany es presenta com l'any, electoralment, més important, des de l'arribada dels socialistes al poder. Segons Ia lògica electoral previs- ta, els ciutadans i ciutadanes de les nostres illes haurem d'anar a votar els nostres representants municipals així com els autonòmics. Ara bé, a ningú se Ii escapa que les eleccions generals s'ensumen per tot arreu i que a ningú Ii vendria de nou unes eleccions generals avançades. L'exercici de Ia política, aquesta darrera legislatura, ha implicat un augment de Ia tensió i una virulència verbal a Ia qualja ens havíem desacostumat. Aquesta crispació de Ia vida política l'hem viscuda a nivell municipal, a nivell autonòmic i a nivell estatal. Es cert que a Ia llum pública han sortit tot un munt d'irregularitats, d'actuacions irres- ponsables i d'altres de cla

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments