Affordable Access

ALPHA-LINOLENIC ACID Postprandial Lipid Metabolism and Enzymatic Interesterification of Triacylgylcerols

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Triacylglycerol
  • Alpha-Linolenic Acid
  • Postprandial Lipemia
  • Lipozyme Tl Im
  • Interesterification
  • Agriculture And Food Sciences
  • Medicine And Health Sciences
  • Technology And Engineering

Abstract

Avhandlingen handlar om hur fett (lipider) i kosten bryts ner och transporteras i blodet för att slutligen antingen användas som energi, byggstenar i cellväggarna eller lagras i fettväven. I den här avhandlingen kan man också läsa om hur man kan modifiera fetter med hjälp av speciella proteiner: enzymer för att förbättra näringsinnehållet och dess fysikaliska egenskaper, som t.ex. att få rätt smälttemperatur och bredbarhet. Enzymer finns överallt i levande celler och driver de flesta livsviktiga reaktioner i cellerna och är därför en förutsättning för liv. Jag har arbetat med en slags enzymer som kallas lipaser och dessa katalyserar reaktioner som innehåller fetter. Lipaser finns också hos människor och de är en del av det system som gör att vi kan bryta ner fett i magsäcken och tarmen. Andra lipaser hjälper till att lagra och bryta ner fett i fettceller. Lipaser kan också användas vid livsmedelstillverkning. Jag har tillverkat en ny olja (ALA-olja) av raps- och linfröolja med hjälp av lipaser. Det finns olika sorters fetter, tex hårt fett som ister och smör och mjukt fett som vegetabiliska oljor. Fett består mestadels av triglycerider. Dessa består av tre fettyror som är bundna till glycerol molekyl med esterbindingar. Det finns olika fettsyror och det är dessa som bestämmer fettets egenskaper. Det finns långa, korta, mättade, omättade, och fleromättade fettsyror. Jag har arbetat särskilt mycket med alfa-linolensyra (ALA) och den är en lång fettsyra med 18 kolatomer och 3 dubbelbindningar. ALA är en omega-3 fettsyra och är en av de två fettsyror vi inte kan tillverka i kroppen utan måste komma från maten. ALA finns i rapsolja, linfröolja, valnötter, bönor och gröna bladgrönsaker. Den används som energi och som byggsten i olika celler. ALA kan även förlängas och få fler dubbelbindningar och genom detta bilda EPA och DHA som är mycket viktiga för synen, nerverna och hjärnan, speciellt hos fostret och det nyfödda barnet. EPA och DHA, som finns i fet fisk och fiskolja, har och också visats ha sänkande effekt på blodfetter och vara inflammationshämmande vilket är fördelaktigt om man vill förebygga hjärt-kärlsjukdomar. ALAs effekter på hälsan har inte studerats tillräckligt, men det finns indikationer på att även ALA kan ha hälsobefrämjande egenskaper. Förmågan att reglera triglyceridnivåerna och eliminera triglyceridrika lipoproteiner från blodomloppet är en viktig indikation på den metabola kapaciteten. Eftersom den största delen av dagen spenderas i det postprandiella tillståndet (efter måltid) är denna kapacitiet avgörande. Ett ökat och förlängt postprandiellt lipidsvar är en riskfaktor i utvecklingen av ateroskleros och hjärtkärlsjukdomar. Sammansättning på det dietära fettet påverkar triglyceridstegringen pga fördelning av olika fettsyror till oxidation och tillverkning av blodfetter och lipider i vävnader. Vi har studerat hur blodfetterna påverkas hos män och kvinnor efter tre olika måltider. Dessa innehåll antingen 35 g smör, olivolja eller vår egentillverkade ALA-olja med hög ALA koncentration. Slutsatserna från studien på män är att smör resulterade i en lägre postprandial lipidstegring än de vegetabiliska oljorna. Skillnaderna var större än vad som var förväntat delvis pga av förekomsten av korta och medellånga fettsyror i smör. Hos kvinnor var det ingen skillnad mellan måltiderna. Dessutom hade de lägre blodfettstegring, vilket beror på att kvinnor innan klimakteriet har en effektivare postprandial fettmetabolism. I blodet speglar ALA-nivån direkt ett intag eftersom det finns så låga nivåer av kroppseget ALA. Efter intag av ALA-oljan förblev andelen ALA högre i både triglyceridfraktionen och i de fria fettsyrorna under hela mätperioden mellan ca 1 och 7 timmar. Detta tyder på att just ALA cirkulerar i olika fraktioner i blodet under lång tid efter en måltid och inte oxideras undan lika snabbt som vi trodde. Raps och lin är väletablerade grödor i Sverige och dessa ALA-rika vegetabilier kan nu få ytterligare användningsområden inom livsmedelsindustrin. ALA-rika livsmedel har potential som ett hälsosamt, tillgängligt och säkert alternativ för dem som vill tillgodose sitt behov av EPA och DHA, samt förbättra sammansättningen av fettsyror i blodet.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F